Thursday, April 23, 2009

صرفه جویی به سبک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیسایت فرارو: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى با بیان اینکه چند بار براى جواب دادن به یک سوال به کمیسیون فرهنگى مجلس رفتم گفت: «از رسانه‌ها و مجلس مى‌خواهم که براى پرهیز در اسراف وقت کمتر من را براى سوال‌هاى تکرارى به مجلس بکشند».
محمد حسین صفار هرندى پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: «وقتى می‌خواهد چنین اتفاقى بیافتد باید حرف‌هاى کارشناسى زده شود و کارشناس‌ترین افراد کسانى هستند که در آن مجموعه حضور دارند».
وى درخصوص اصلاح الگوى مصرف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: «اگر در بخش‌هاى مختلف این وزارتخانه از جمله رسانه‌ها، سایت‌ها و خانواده هنرى دقیق شویم مى‌توانیم نمونه‌هایى براى اصلاح الگوى مصرف از جمله حذف انواع همایش‌ها را پیدا کنیم».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى با بیان اینکه چند بار براى جواب دادن به یک سوال به کمیسیون فرهنگى مجلس رفتم گفت: «از رسانه‌ها و مجلس مى‌خواهم که براى پرهیز در اسراف وقت کمتر من را براى سوال‌هاى تکرارى به مجلس بکشند».
صفار هرندى درخصوص نظارت بر عملکرد مطبوعات گفت: «راهکار قانونى آن در هیئت نظارت بر مطبوعات پیش بینى شده است و با موارد تخلف برخورد مى‌شود».
وى با بیان این که معاونت مطبوعاتى این وزارتخانه درخصوص شغل خبرنگارى و زیان آوربودن آن در حال پیگیرى است، گفت: «مصادیق این قانون باید به طور دقیق مشخص شود».
وى درخصوص اینکه حقوق خبرنگاران مشمول کسر مالیات نمى‌شود، گفت: «ما این معافیت مالیاتى را پى گیرى مى کنیم».
صفار هرندى درباره الحاق خبرگزاری‌ها به قانون مطبوعات گفت: «با این قانون سرگردانى خبرگزاری‌ها حل مى‌شود و همه این موارد به طور کلى در قانون جامع رسانه‌اى لحاظ خواهد شد».
وى درباره وضع احزاب در کشور، تحزب را نیازمند آسیب شناسى دانست و افزود: «آسیب شناسى احزاب باعث تضمین آینده قوى‌تر براى آینده آنان خواهد شد».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى درباره اعطاى مجوز روزنامه به محسن رضایى گفت: «اگر مجوز به نام وى درخواست شده باشد به صورت ویژه بررسى خواهد شد».
صفار هرندی: «بیش از ۱۰۰۰ مجوز نشریه صادر کرده‌ایم».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: «از مجموع بیش از ۳۵۰۰ نشریه و مطبوعات کشور مجوز ۱۱۵۰ نشریه در دولت نهم صادر شده است».
محمد حسین صفار هرندى پس از جلسه هیئت دولت گفت: «همچنین از۱۵۰ روزنامه داراى مجوز۹۰روزنامه در دولت نهم مجوز دریافت کرده‌اند».
وى گفت: «به خبرنگاران و رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم اگر کسى با هویت خبرنگار داخلى در برنامه‌ها شرکت مى‌کند نمى‌تواند از رسانه‌هاى خارجى نیابت داشته باشد».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بى‌بى‌سى فارسى گفت: «اگر خبرنگارى بخواهد براى شبکه بى‌بى‌سى بین‌المللى کار کند مشکلى ندارد اما اگر بخواهد براى بى‌بى‌سى فارسى فعالیت کند وارد محدوده غیرقانونى شده است».

No comments:

Post a Comment