Friday, April 24, 2009

انتقال مجدد محمد پورعبدالله به زندان قزل حصار

انتقال مجدد محمد پورعبدالله به زندان قزل حصار
کميته گزارشگران حقوق بشر : محمد پورعبدالله، دانشجوی زندانی که از 10 روز پیش به سلول انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافته بود، مجددا به زندان قزل حصار منتقل شد.مادر این دانشجوی زندانی با اعلام این خبر گفت:" محمد را به مدت 10 روز در سلول انفرادی نگهداری کردند، تا حاضر به قبول اتهامات وارد بر خود شود ."گفتنی است پورعبدالله در بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 209 انتقال یافت. نگهداری وی در زندان قزل حصار در شرایطی صورت می گیرد، که این زندان در طبقه بندی سازمان زندان ها محل نگهداری مجرمان با جرایم شرارت، قتل، تجاوز و .. است.

No comments:

Post a Comment