Monday, April 27, 2009

پيام آمريکا شفاف نيست -نگاه سانفرانسيسکو کرونيکل به مواضع تازه ايران

پيام آمريکا شفاف نيست
نگاه سانفرانسيسکو کرونيکل به مواضع تازه ايران ‏ - سه شنبه 8 اردیبهشت 1388 [2009.04.28]
ناصر کريمي ‏
رئيس جمهور ايران اعلام کرد واشنگتن علائم کافي درباره قصد آمريکا براي گرم شدن روابط ارسال نمي کند و ‏پشتيباني باراک اوباما از اسرائيل در جريان تهاجم آن کشور به غزه، "يک اشتباه بزرگ" بوده است. ‏
اظهارات محمود احمدي نژاد بر پيام هاي ضد و نقيضي صحه مي گذارد که ايران براي دولت اوباما ارسال کرده است. ‏دولت آمريکا مي گويد پس از دهه ها بن بست سياسي ميان دو کشور، در حال تماس با ايران براي آغاز گفتگوهاست.‏هرچند احمدي نژاد براي آغازي تازه در روابط با آمريکا ابراز تمايل کرده است، اما اين چهره بحث انگيز هفته گذشته ‏در جريان کنفرانس ضد نژادپرستي سازمان ملل، اسرائيل را رژيم نژادپرست خواند و آمريکا را به دليل اشغال عراق ‏برپايۀ يک توطئه صهيونيستي سرزنش کرد. ‏
احمدي نژاد در گفتگوي کم سابقه رو در رو با برنامه "ين هفته" شبکه خبري آمريکائي آ- ب- ث، گفت: "ما از چنين ‏اظهاراتي (از سوي اوباما) استقبال کرده ايم. اما يک دولتي تا ديروز مي گويد مي خواهم شما را بکشم، و امروز مي ‏گويم قصد از سر راه برداشتن شما را ندارم؛ آيا اين کافي است؟" مصاحبه ياد شده روز چهارشنبه در تهران انجام شده ‏است و روز يکشنبه از اين شبکه پخش شد. ‏
احمدي نژاد در اين مصاحبه هولوکاست را دوباره زير سؤال برد و گفت مطالعات بيشتري براي تبيين وقايع تاريخي ‏لازم است. ‏
وي گفت: "اگر اين يک واقعه مسجل تاريخي است، چرا کشورهاي غربي نسبت به يک واقعه تاريخي چنين حساسيتي از ‏خود نشان مي دهند؟ آنها نمي خواهند از اين ماجرا پرده برداشته شود. از آنها مي خواهم اجازه مطالعه و تحقيق در اين ‏باره داده شود."‏
باراک اوباما از زمان در دست گرفتن امور در ژانويه سال جاري، به تغيير رويه درقبال رهبران ايران روآورده است و ‏مي گويد آماده گفتگوست. وي ماه گذشته خطاب به مردم ايران يک پيام ويدئوئي فرستاد که در آن سال نو ايراني- اولين ‏روز بهار- را تبريک گفته بود.‏
‏ ايران از تغييرسياست اوباما استقبال نه چندان گرمي به عمل آورده است و مي گويد تنها به شرط وجود احترام متقابل ‏حاضر به گفتگوست. با اين حال، احمدي نژاد اخيراً با اعلام اينکه مردم کشورش آماده فراموش کردن گذشته و آغاز ‏روابطي جديد است، نسبت به برقراري تماس ابراز علاقه کرد. ‏
ايران در عين حال يک خبرنگار آمريکائي- ايراني را به جاسوسي متهم کرد و او را به هشت سال زندان محکوم کرد. ‏واشنگتن اتهامات وارد شده عليه رکسانا صابري- که همين يکشنبه 32 ساله شد- را بي اساس خوانده است و اين ماجرا ‏به عامل تشنج در ميان دو کشور تبديل شده است. ‏
يکي از وکلاي صابري که با شيرين عبادي- برنده جايزه صلح نوبل 2003 همکاري مي کند- اعلام کرد به دليل تأخير ‏در برخي امور اداري نتوانسته است روز يکشنبه با صابري در زندان ديدار کند. عبدالفتاح سلطاني ابراز اميدواري کرد ‏بتواند روز دوشنبه با خانم صابري که در اعتصاب غذا به سر مي برد ديدار کند. ‏
آقاي احمدي نژاد در جريان مصاحبه، از تصميم اوباما براي شرکت نکردن در کنفرانس ضد نژادپرستي سازمان ملل ‏انتقاد کرد. وي گفت: "من فکر نمي کنم و باور نمي کنم آقاي اوباما از نژادپرستي حمايت کند. براي همين، ايشان بايد در ‏کنفرانس حاضر مي شدند و بايد تبعيض هاي نژادي و نژادپرستانه را محکوم مي کردند."‏
آمريکا روابط خود با ايران را پس از انقلاب اسلامي سال 1357 و اشغال سفارتخانه آن کشور در تهران بدست ‏دانشجويان افراطي قطع کرد. ‏
مهمترين موضوع مورد مناقشه ميان دو کشور، برنامه هسته اي ايران است. آمريکا، ايران را به تلاش مخفيانه براي ‏توسعه تسليحات هسته اي متهم مي کند، درحاليکه تهران مي گويد اين برنامه درخدمت اهداف صلح جويانه است. ‏
آمريکا، کشورهاي بزرگ غرب و چين از ايران براي حضور در دور تازه اي از گفتگوهاي هسته اي دعوت کرده اند. ‏رئيس جمهور ايران مي گويد سرگرم تهيه بسته پيشنهادي جديدي براي حل و فصل مناقشه موجود است. با اين حال، ‏تهران اصرار دارد فعاليت غني سازي اورانيوم را متوقف نخواهد کرد.‏
احمدي نژاد به برنامه "اين هفته" گفت هيچ منعي براي گفتگو وجود ندارد اما تأکيد کرد هرگونه گفتگوئي بايد ‏‏"چهارچوب کاملاً مشخص" داشته باشد. او گفت: "موضوع گفتگو بايد کاملاً مشخص باشد."‏
منبع: سانفرانسيسکو کرونيکل- 26 آوريل ‏

No comments:

Post a Comment