Sunday, April 26, 2009

آقاي احمدي نژاد خوش رقصي بس است‏ -بيانيه اعتراضي دفتر تحکيم وحدت

آقاي احمدي نژاد خوش رقصي بس است‏
بيانيه اعتراضي دفتر تحکيم وحدت ‏ - دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 [2009.04.27]
شيرين کريمي
دفتر تحکيم وحدت، فراگير ترين تشکل دانشجويي دانشگاه هاي ايران طي بيانيه اي ضمن اعتراص به ادامه ‏بازداشت دانشجويان و ورود نيروي انتظامي به دانشگاه تربيت معلم، تاکيد کرد که "جرم دانشجويان اين است ‏که چرا به فضاي خفقان در دانشگاه اعتراض کرديد؟ چرا بعد از اينکه با بولدوزر دفتر انجمن تان را با خاک ‏يکسان کرديم باز زنده ايد و اعتراض مي کنيد؟ چرا دانشگاه را پادگان نمي خواهيد؟ چرا دروغ هاي دولت نهم ‏را افشاء مي کنيد؟...اينها دلايل حبس و تعليق و به بند کشيدن عزيزانمان است. چرا اعتراض مي کنيد؟"‏
نويسندگان بيانيه با تاکيد بر اينکه "گر چه مسلخ را قناريان عاشق سكني شده است. گر چه پنجره ها رو به تهي ‏باز مي شوند و درختان را شور بهار مرده، گرچه صداي پاي هيچ سوار عاشقي خواب جاده را بر نمي آشوبد ‏و ثانيه ها را رمق زنده ماندن نيست، گر چه شكوه دلاوري مرده، بغض حنجره هايمان را ميهمان اند و سوداي ‏هيچ شرري در شريان هاي خشكيده ي بودن مان نيست‎ ‎ولي دريغا اگر شور انسانيت لحظه اي از دل هايمان و ‏شوق آزادي لحظه اي از برابر ديدگانمان رخت بر بندد" نوشته اند: "حدود دو ماه از بازداشت دوستانمان ‏عباس حکيم زاده، نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي و احمد قصابان مي گذرد. بازداشت اين دانشجويان در ‏شش اسفند ماه گذشته در حالي روي داد که دانشجويان شجاع پلي تکنيک انتقاد خود را نسبت به سوء استفاده ‏از شهدا با دفن پيکر آنان در دانشگاه نشان دادند. اما اين بهانه اي شد براي برخورد با دانشجوياني که در آن ‏ماجرا حضور نداشتند ولي باز هم دستبند ظلم و بي عدالتي بر دستانشان نشست و انفرادي سلول هاي اوين ‏نصيبشان شد. اين در حالي بود که پيش از آن مجيد توکلي، کوروش دانشيار، اسماعيل سلمانپور و حسين ‏ترکاشوند نيز به بهانه حضور در محل برگزاري بزرگداشت مهندس بازرگان بازداشت شده بودند".‏
‎‎جرم ما اعتراض به خفقان است‎‎
در ادامه بيانيه دفتر تحکيم وحدت آمده است: "جرم دانشجويان اين است که چرا به فضاي خفقان در دانشگاه ‏اعتراض کرديد؟ چرا بعد از اينکه با بلدوزر دفتر انجمن تان را با خاک يکسان کرديم باز زنده ايد و اعتراض ‏مي کنيد؟ چرا دانشگاه را پادگان نمي خواهيد؟ چرا دروغ هاي دولت نهم را افشاء مي کنيد؟ چرا چشمتان را بر ‏دروغ هاي «عامل تبعيض و فساد» نبستيد؟ اينها دلايل حبس و تعليق و به بند کشيدن عزيزانمان است. چرا ‏اعتراض مي کنيد؟ اين شاه بيت مطلب است".‏
اين بيانيه مي افزايد: "بازداشت هشت دانشجو از يک دانشگاه نتوانست احساس نفرت و کينه ورزي ‏اقتدارگرايان و تماميت خواهان نسبت به دانشگاه اميرکبير را ارضا نمايد و نيروهاي امنيتي ياسر ترکمن، ‏عضو ديگري از انجمن اسلامي اين دانشگاه که پيگير وضعيت دانشجويان بازداشت شده بود را نيز بازداشت ‏کردند. آنان که پس از ماه ها فشار به دانشجويان زنداني به نتيجه و اعترافات مجعول دست نيافتند، سراغ ‏مسعود دهقان عضو سابق انجمن اسلامي اميرکبير رفتند".‏
بيانيه تحکيم در ادامه تاکيد مي کند: "بازداشت يک فرزند شهيد آن هم به اتهام اعتراض به تدفين شهدا در ‏دانشگاه ها و پادگاني ساختن فضاي دانشجويي، لکه ننگي است که تا ابد بر پيشاني دولت مهرورز خواهد ‏ماند".‏
اين بيانيه سپس ضمن ابراز نگراني در مورد وضعيت دانشجويان بازداشت شده اعلام مي کند: "دو ماه است ‏که عباس حکيم زاده عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت براي اعتراف هاي مجعول تحت فشار است و ‏اگر اينگونه نيست پس چه بي رحمي و قانون گريزي گزافي است که نگذاشته اند وي حتي يک بار با خانواده ‏اش صحبت کند؟ اگر فشار و شکنجه روحي و شايد هم جسمي براي گرفتن اعتراف نيست پس چه چيزي باعث ‏شده اين فرزندان شجاع دانشگاه همچنان در بند و حصر بمانند بي هيچ چشم اندازي از آزادي؟".‏
‎‎نيروي انتظامي به دنبال 18 تير است‎‎در اين بيانيه در ادامه ضمن ابراز نگراني از بازداشت يک دانشجوي دانشگاه تربيت معلم ـ شبنم مدد زاده، ‏عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم ـ در مورد ورود نيروي انتظامي به دانشگاه تربيت معلم هشدار داده ‏است: "در روزهاي گذشته نيز نيروهاي انتظامي وارد دانشگاه تربيت معلم کرج شده و در اقدامي خودسرانه ‏با شليک تير هوايي به تهديد و ارعاب دانشجويان پرداخته است. تاخت و تاز اين چنيني نيروهاي انتظامي ‏دانشگاه را تبديل به عرصه اعتراضات حق طلبانه دانشجويان نموده و در ذهن ها روز هاي تلخ هجده تير را ‏که نيروهاي انتظامي درهاي دانشگاه را به روي خود باز ديده و امنيت را از دانشجويان ربودند، يادآوري مي ‏کند".‏
اين بيانيه مي افزايد:"ورود نيروهاي امنيتي و انتظامي به فضاي دانشجويي امري غيرقانوني و محکوم است و ‏عاملين اين حرکات گستاخانه بايد محاکمه و مجازات شوند. همچنين محمد پور عبدالله نيز که از دانشجويان ‏طيف چپ ميباشد نزديک به سه ماه است که در بازداشت به سر مي برد و مرتبا از زندان اوين به قزل حصار ‏و بالعکس منتقل مي شود که اين اقدامات نشاندهنده افزايش فشار به وي جهت پذيرفتن اتهامات واهي است."‏
‎‎خوش رقصي انتخاباتي‎‎
دفتر تحکيم وحدت در ادامه اين بيانيه با اشاره به نامه احمدي نژاد در مورد رکسانا صابري مي نويسد: "اين ‏در حالي است که آقاي رئيس جمهور مهرورز بعد از ماه ها حبس رکسانا صابري به دليل فشارها (يا بده ‏بستان هاي) بين المللي به فکر افتادند اين موضوع را پيگيري کنند. چه خوب! ولي يادمان نمي رود که موسم ‏انتخابات است و خوش رقصي هايي اينچنين شايد از شدت خشم فعالين حقوق بشر بکاهد. اما کجاست عدالت ‏ورزي مدعاي آقايان که ببينند دانشجويان دربند به چه جرمي روزهايشان را با مرور ديوارهاي انفرادي به ‏شب مي رسانند؟ فعالين و گزارشگران حقوق بشر کجايند که چنين ظلم و اجحافي در حق اين دانشجويان ‏شايسته ثبت در تاريخ است".‏
اين بيانيه ادامه مي دهد: "اسماعيل سلمانپور، يکي از بازداشت شدگان را ديده اند که با سر تراشيده و بدني ‏نحيف و هوشياري اندک در درمانگاه اوين بستري است. آيا نبايد نگران شکنجه آنان باشيم؟ چه اعتراف و ‏توبه نامه اي از آنان مي خواهند که چنين مقاومت کرده اند و جسم شان چنين نزار شده؟ مي خواهيد بگويند که ‏با اعتراض به تجاوز و تعرض به دختران دانشجو و يا سوال از رئيس جمهور مي خواسته اند انقلاب مخملين ‏کنند؟ مي خواهيد بگويند اشتباه کرديم، دولت نهم تماماً‌ مهرورز، عدالت پيشه و صادق است؟...تا کي قرار ‏است تاوان سوء مديريت ها، جنگ طلبي ها و دشمن تراشي حاکمان را دانشجويان منتقد و معترض بپردازند؟ ‏تا کي قرار است با سناريوچيني هاي مضحک، فرزندان اين ملت را به تاريکي سرد سلول هاي انفرادي ‏بسپاريد و خيال باطل کنيد که فتنه اي خاموش کرده ايد حال آنکه پرونده سازي هايتان را خود گوييد و خلق ‏بدانها مي خندد. چيزي که در اين بين فسرده مي شود تن عزيزاني است که عرياني پادشاه را به سخره فرياد ‏زده اند. هوشياران مي دانند که ظلم مجال دوام نخواهد يافت و اين سنت بر جريده تاريخ ثبت است....بارها ‏گفته ايم و شما اگر فراست مي داشتيد تا حال دانسته بوديد که سرکوب و حذف دانشجويان منتقد، بستر ‏اعتراض را گسترده تر و نهال ظلم ستيزي را پربارتر مي کند. اگر سرکوب و فشار نتيجه مطلوب تاريک ‏انديشان را به دنبال داشت در طول 4 سال سردمداري دولت نهم که از ابتدا کمر به قتل دانشگاه بسته بود مي ‏بايست خمودگي و رخوت بر دانشجويان منتقد مستولي مي شد، حال آنکه هر روز جوانه اي نو بر درخت ‏آزادي خواهي اين سرزمين بارور مي رويد و خار چشم مستبدين مي شود."‏
در خاتمه اين بيانيه تاکيد شده است: "شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت اين بار هم به مسئوليني که امروز بر ‏سرير قدرتند هشدار مي دهد که جان آزاديخواهان فسردن و تاوان آزادي خواهي ستادن و مکر پيشه کردن ‏هايتان پاسخي درخور به دنبال خواهد داشت و ما مجالي بيش از اين در بند بودن دوستانمان، خصوصا عباس ‏حکيم زاده عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت را تحمل نخواهيم کرد. اعتراف گيري هاي احتمالي تان ‏سرکنگبيني است که صفرا خواهد فزود و شعله در بر دامن دانشگاه خواهد افکند".

No comments:

Post a Comment