Sunday, April 26, 2009

رفتار دين سياسي مطابق مصالح قدرت است در سالگرد دکتر سحابي گفته شد‏

رفتار دين سياسي مطابق مصالح قدرت است
در سالگرد دکتر سحابي گفته شد‏ - دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 [2009.04.27]
آرش معتمد

roozonline
‏ خانواده، ياران و همفكران دكتر يدالله سحابي تحت شديدترين تمهيدات امنيتي صبح روز جمعه چهارم ‏ارديبهشت ماه 1387 در هفتمين سالگرد درگذشت دكتر سحابي به امامزاده عبدالله شهرري رفتند تا علي رغم ‏ممانعت مأموران امنيتي و انتظامي با برگزاري مراسم سالگرد وي در مکان هاي عمومي، با آرمان هاي او ‏تجديد پيمان کنند. ‏
ممانعت از برگزاري اين مراسم در حالي انجام شد كه مراسم ششمين سالگرد درگذشت دكتر سحابي نماينده ‏تهران در اولين دوره مجلس پس از انقلاب 57 و رئيس سني اين دوره از مجلس در سال گذشته نيز به دليل ‏مخالفت نهادهاي امنيتي لغو شده بود. دراين مراسم ماموران امنيتي به طور پراكنده در نقاط مختلف امامزاده ‏عبدالله حاضران را زيرنظر داشتند و از برخي فيلم وعكس تهيه كردند.‏
سال گذشته نيز مأموران امنيتي و انتظامي با حضور در بهشت‌زهرا از اداي احترام اعضا و همفكران ‏نهضت‌آزادي ايران نسبت به آيت‌الله طالقاني ممانعت به عمل آوردند.‏
برهمين اساس خانواده دكتر سحابي با صدور اطلاعيه‌اي ضمن اعلام تاثر و تاسف از تصميم مسوولان ذيربط ‏در ممانعت از تشكيل مراسم بزرگداشت، اين اقدام را غير قانوني دانستند و عدم رضايت خود را اعلام کردند. ‏در همين راستا مهندس عزت الله سحابي در تشكر از كساني كه به امامزاده عبدالله آمده بودند گفت كه دکتر ‏سحابي و مهندس بازرگان از جمله افرادي بودند كه اگر در سياست دخالت مي‌كردند، سياست‌شان ديني بود ‏يعني برحسب تكليف ديني عمل مي‌كردندو دين‌شان سياسي نبود. ‏
سحابي سپس به تبيين "سياست ديني" و "دين سياسي" پرداخت و گفت سياست ديني با مردم برحسب ‏ارزش‌هاي ديني برخورد مي‌كند اما دين سياسي برحسب مصالح قدرت رفتار مي‌كند.‏
پس از سخنان کوتاه مهندس سحابي، احمد صدر حاج سيد جوادي از معدود بازماندگان جريان فکري، سياسي ‏ملي- مذهبي و از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران که با وجود کهولت سن به امامزاده عبدالله آمده بود، از ‏اينکه در حق افرادي چون دکتر سحابي اين گونه جفا مي شود، گلايه کرد. به اين ترتيب خانواده و ياران دكتر ‏سحابي پس از حضوري کوتاه بر مزار دکتر سحابي، محوطه امامزاده عبدالله شهرري را ترك كردند. ‏
‎‎بزرگداشت دكترسحابي درمنزل صباغيان‎‎
به دنبال ممانعت نيروهاي امنيتي ازبرگزاري مراسم يادبود دكتر يدالله سحابي درحسينيه ارشاد و ديگر مكان ‏هاي عمومي، درمراسم محدودي كه درمنزل دكتر هاشم صباغيان برگزار شد ابراهيم يزدي دبير كل نهضت ‏آزادي ايران با اشاره به بازداشت معتمدي مهرگفت : در نهضت آزادي عضو تندرو يا کندرو نداريم و ‏تصميمات جمعي است.‏
ابراهيم يزدي با اشاره به اخبارجعلي منتشر شده از سوي سايت هاي وابسته به جناح راست در مورد علل ‏بازداشت مهدي معتمدي مهر گفت: هنوز هيچ اتهامي از سوي دادگاه انقلاب عليه معتمدي مطرح نشده و حتي ‏به همسر وي نيز اتهام ايشان را نگفته اند. بنابراين اين سوال مطرح است که سايت هاي اينترنتي اصولگرا با ‏استناد به کدام منبع رسمي به انتشار اخباري در ارتباط با نوع اتهامات دست زده اند و اساسا اين اطلاعات از ‏چه مرجع و نهادي به آن ها داده شده است؟ انتشار اخبار جعلي درباره اتهامات يک فرد با کدام ميزان قانوني ‏و شرعي صورت گرفته است؟‏
دبير کل نهضت آزادي ايران سپس با ابراز تاسف از بازداشت معتمدي مهر، عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ‏ايران، اظهار داشت: از آنجا که بازداشت وي از سوي دادگاه انقلاب انجام شده و ايشان در هيچ نهاد دولتي ‏فعاليت نداشته است، لذا اتهامات مالي بي اساس است. ‏
همچنين در اين مراسم مهندس امير خرم و دکتر غلامعباس توسلي به مناسبت سالگرد در گذشت مرحوم دکتر ‏يدالله سحابي به ايراد سخنراني پرداختند.‏
مهندس امير خرم، که با موضوع "نسبت روشنفکري ديني و سياست ورزي" به ايراد سخن پرداخت، اظهار ‏داشت: نقش روشنفکران به عنوان پيامبران دوران گذار به مدرنيته، اين بود که عناصر و مولفه هاي دنياي ‏قديم را در دوران جديد مشابه سازي کنند. در واقع وظيفه آن ها اين بوده است که دنياي جديد را باايجاد يک ‏شبکه مفهومي از دنياي پيراموني براي مردم قابل فهم کنند.‏
عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايران افزود: مهمترين عنصري که از دنياي قديم به دنياي جديد پا مي ‏گذارد، دين است. رسالت روشنفکران ديني نيز آن است که فهم جديدي از مولفه هاي ديني ارائه دهند. آن ها ‏بايد واهمه و هراس دينداران را مرتفع کرده و به ايشان نشان دهند که دين آن ها در تضاد با دنياي جديد نيست.‏خرم با بيان اينکه مهمترين مفهوم ديني در روابط اجتماعي بحث حق و تکليف است، گفت: در دنياي قديم ‏انسان ها "مکلف" بوده اند و در دنياي جديد "محق" هستند. در دنياي قديم تکليف مقدم بر حق بوده است ‏درحالي که در دنياي جديد حق مقدم بر تکليف است و تکاليف انسان ها براساس حقوق آن ها تعريف مي شود.‏وي اظهار داشت: در بحث تکليف، فرادست و فرودست وجود دارد درحالي که در دنياي جديد انسان ها داراي ‏حقوق برابر و مساوي هستند. دموکراسي تبلور نظام حق محور است و روشنفکرديني در ترجمان مفاهيم حق ‏و تکليف نمي تواند به نفع دموکراسي تبليغ نکند. ‏
در ادامه مراسم دکتر غلامعباس توسلي با موضوع "جايگاه دکتر يدالله سحابي در ميان روشنفکران ديني" به ‏ايراد سخنراني پرداخت و ضمن ارائه شرح فعاليت ها و سوابق اجتماعي و فرهنگي او گفت: نقش و جايگاه ‏دکترسحابي و هم نسلان وي در بسط و گسترش حوزه عمومي بسيار برجسته است.‏
عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايران با تشريح مفهوم حوزه عمومي اظهار داشت: حوزه يا عرصه ‏عمومي نه متعلق به افراد و نه متعلق به دولت هاست. بلکه در مالکيت مشاع همه شهروندان است. حوزه ‏عمومي مقدم بر دموکراسي است و تا جايگاه حوزه عمومي در يک جامعه مشخص نشود، دموکراسي نمي ‏تواند پابگيرد.‏
وي افزود: حوزه عمومي هم در جامعه سنتي وجود داشته و هم در جامعه مدرن وجود دارد. مي توان نشانه ‏هاي شکل گيري يک حوزه عمومي قوي را در مدينه رديابي کرد. در جوامع سنتي در خانقاه ها، هيات ها و ‏مساجد اين حوزه قابل مشاهده است. اين حوزه ها از دسترسي حکومت به دور بوده اند.‏
توسلي اظهار داشت: پيش از انقلاب حوزه عمومي در ايران بسيار قدرتمند تر از اکنون بود. حوزه عمومي ‏پس از شهريور سال 1320 به صورت قابل توجهي گسترش پيدا کرد و دکتر سحابي و هم نسلان وي از جمله ‏مهندس بازرگان در گسترش اين حوزه نقش موثري ايفا کردند. ‏
استاد ممتاز جامعه شناسي دانشگاه تهران ضمن تاکيد بر اينکه حکومت هاي ايدئولوژيک عرصه هاي عمومي ‏را تحمل نمي کنند، گفت: با از بين رفتن اين عرصه مردم دچار خودسانسوري مي شوند و جلوي رشد ‏اجتماعي و توسعه گرفته مي شود.‏
‎‎سوال و پاسخ‎‎
در ادامه مراسم دکتر ابراهيم يزدي و مهندس محمد توسلي به سوالات حاضرين پاسخ گفتند. ‏مهندس توسلي در پاسخ به سوالي درباره مواضع نهضت آزادي درباره انتخابات گفت: در دوره هاي پيشين، ‏فرآيند برگزاري انتخابات از سوي اصولگرايان مديريت مي شد اما گويي در اين دوره شخص کانديداها هم ‏مديريت مي شوند. ‏
رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران افزود: راهبرد ما همواره تقويت فرآيند دموکراسي و هدف از حضور ‏در عرصه انتخابات ارتقاء آگاهي مردم بوده است. در اين دوره، تغيير در وضع موجود از اهداف حضور ما ‏در انتخابات است. ما از ابتدا دو توصيه به اصلاح طلبان داشته ايم: اول اينکه باگذشتن از منيت ها نهايتا با ‏يک نامزد واحد وارد انتخابات شوند، دوم اينکه با يک برنامه شفاف و مترقي و گفتماني که پاسخگوي ‏مطالبات تاريخي مر دم باشد در انتخابات حضور پيدا کنند.‏
توسلي در پاسخ به سوالي درباره مواضع ميرحسين موسوي در باره نهضت آزادي گفت: از اين بابت که ‏مهندس موسوي کتمان حقيقت و شهادت نکردند، از ايشان تقدير مي کنيم. اين موضوع که ايشان گفته اند که با ‏افرادي که در مسائل سياسي اختلاف سليقه سياسي داريم، همکاري نمي کنيم، موضوع درستي است. ما هم از ‏ايشان انتظار فعاليت مشترک سياسي نداشته ايم. اما حق بود که ايشان موضوع ديگري را نيز مطرح مي ‏کردند. موسوي بايد ديدگاه هاي خود را درباره حقوق شهروندي و حقوق احزاب دگرانديش قانوني که ملتزم به ‏قانون اساسي هستند نيز بيان مي کرد. ايشان بايد بيان مي كردند که در کنار احترام به عقايد ديگران، آيا حق ‏شرکت در انتخابات و فعاليت سياسي براي احزاب و گروه هاي خارج از حاکميت نظير نهضت آزادي و ‏نيروهاي ملي مذهبي قائل هستند يا خير؟
همچنين دکتر ابراهيم يزدي در پاسخ به سوالي درباره اهداف اصلاح طلبي اظهار داشت: اصلاحات در برابر ‏انقلاب است. پس از انقلاب اسلامي، انحرافاتي در برنامه ها و اهداف انقلاب پيش آمد. در آن زمان در برابر ‏اين انحرافات دو نگاه وجود داشت: يک نگاه آن بود که اين سيستم بايد عوض شود که در نهايت به درگيري ‏مسلحانه انجاميد. نگاه ديگر در کنگره نهضت آزادي در سال 63 مطرح شد که بر ضرورت انجام اصلاحات ‏تاکيد داشت.‏
دبيرکل نهضت آزادي ايران افزود: به تدريج مواضع اصلاح طلبي ما تبديل به يک جريان اصلاحي در درون ‏کشور شد. اما دو نوع اصلاحات وجود دارد: اصلاح در ساختار حقوقي و اصلاح در ساختار حقيقي. از نظر ‏ما اصلاح ساختار حقيقي مهمتر از اصلاح ساختار حقوقي است. يعني به جاي اينکه به دنبال تغيير صورت و ‏ظاهر قانون باشيم بايد به دنبال تغيير مسئولين و مجريان قانون باشيم. تغيير ساختار حقيقي هم راهي ندارد جز ‏با ايجاد يک نيروي عظيم اجتماعي.‏
يزدي گفت: قانون اساسي به ما اين اجازه را داده است که هر چهار سال يکبار کل سيستم مديريتي کشور را ‏عوض کنيم و هر هشت سال يکبار با تغيير خبرگان امکان تغيير رهبري را نيز فراهم سازيم.‏
وزير امورخارجه دولت موقت در پاسخ به سوالي درباره حضور احمدي نژاد در اجلاس ژنو گفت: اقدام ‏احمدي نژاد درتعارض با منافع ملي ايران و حتي در تعارض با منافع فلسطينيان است. هولوکاست هيچ ربطي ‏به منافع ملي ما ندارد. طبق آموزه هاي قرآني، حتي اگر يک نفر هم به ناحق کشته شده باشد، گويي يک ملت ‏را کشته باشند

No comments:

Post a Comment