Monday, April 27, 2009

فضای انتخاباتی بسیار سرد است با آش نذری گرمش کنید!


!
سایت اصولگرا: محسن امین‌زاده که قرار بود در ستاد انتخاباتی خاتمی نقش قائم‌مقام و در حقیقت همه‌کاره ستاد را برعهده داشته باشد، در جمع تعدادی از اعضاء انجمن اسلامی دانشگاه تهران اظهارات جالبی بیان کرده است.
وی در تحلیل نتایج انتخابات سال 84 و پیروزی احمدی‌نژاد ادعا کرد: از جمله یکی از هزینه هایی که بعداً فاش شد هزینه‌ی 2 میلیارد تومان پول آش توزیع شده میان مردم در تهران از بودجه‌ی شهرداری بود که خرج حدود 10 میلیون کاسه آش به قیمت تمام شده برای شهرداری در آن زمان می شود.
امین‌زاده ضمن ابراز نگرانی از عدم شور و تحرک در دانشگاه‌ها نسبت به میرحسین موسوی گفت: محیط کشور در شرایط فعالی نسبت به انتخابات نیست و کندی‌های قابل توجهی دیده می‌شود.
وی افزود: باید اعتراف کنم که من نگران هستم چون احساس می کنم بعد از شوک انصراف خاتمی شرایط در دانشگاه‌ها دشوارتر شده و تحرک دانشجویان و فعالیت های انتخاباتی آنان کاهش یافته و فضای انتخاباتی بسیار سرد شده است.

No comments:

Post a Comment