Friday, April 24, 2009

رکوردشکنی اخراجی‌ها بس است، بگذارید بچه‌ها درس بخوانند!بخشنامه آموزش و پرورش برای تماشای اجباری دانش آموزان مدارس تهران از فيلم اخراجی هارکوردشکنی اخراجی‌ها بس است، بگذارید بچه‌ها درس بخوانند!بخشنامه آموزش و پرورش برای تماشای اجباری دانش آموزان مدارس تهران از فيلم اخراجی ها
آينده : هماهنگی‌های پنهان انجام شده میان تهیه‌کننده اخراجی‌های 2، وزارت ارشاد و آموزش و پرورش برای کمک گرفتن از دانش‌آموزان برای شکستن رکورد فروش اخراجی‌ها، موجب نارضایتی والدین شده است.به گزارش خبرنگار «آینده»، در بخشنامه ارسال شده از سوی برخی نواحی آموزش و پرورش،‌ مدارس موظف شده‌اند دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و راهنمایی را برای تماشای فیلم اخراجی‌های 2 با دریافت هزینه از دانش‌آموزان به سینما ببرند و در این چارچوب، تعداد زیادی از دانش‌آموزان تهرانی به ویژه در منطقه شرق تهران، به سینما برده شده‌اند.این اقدام موجب اعتراض گسترده در میان معلمان و اولیای دانش‌آموزان شده است، این گروه استدلال می‌کنند که با توجه به این که فیلم مذکور، یک فیلم جنگی متعلق به بزرگسالان است و فیلم مناسبی برای دانش‌آموزان ابتدایی نیست و از سوی دیگر بعد از تعطیلات طولانی، تعطیل کردن یک روز درسی برای دیدن فیلم چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ مضاف بر این که اکثر مدارس با گنجاندن یک برنامه پس از دیدن فیلم، دانش‌آموزان را وادار می‌کنند که آن روز به مدرسه بیایند.استفاده از دانش‌آموزان به عنوان تماشاچیان سازماندهی شده سینما، در ساعت صبح که اوقات کم رونقی سینماهاست، شگردی است که برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم خاص استفاده می‌شود.از سوی دیگر، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد در برنامه هماهنگ دیگر، اقدام به اجاره سینماها و دادن بلیط رایگان به مدیران و اعضای خانواده آن‌ها برای تماشا کردن فیلم اخراجی‌های 2 از بودجه بیت‌المال می‌کنند که در این‌جا تصویری از دعوتنامه اداره کل ارشاد و سازمان آموزش و پرورش قم به چشم می‌خورد.

No comments:

Post a Comment