Thursday, April 23, 2009

احمدی ‌نژاد: به نخست ‌وزیر غربی گفتم نوچ، نوچسایت آفتاب: محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در ورامین سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی گفت چند ماه قبل در سال گذشته، با نخست‌وزیر یکی از این کشورهای بزرگ صنعتی ملاقات داشتیم. اون آقا در طول یک ساعت و نیم، تلاش می‌کرد، از یک طرف پیشرفت‌های خودشون، توانمندی‌های صنعتی خودشون، به رخ من بکشد، و از سوی دیگه قدرت جبهه استکباری رو، برای ضربه زدن به ملت ایران، ترسیم بکند. بعد از یک ساعت و نیم صحبت کردن، دست آخر از من سؤال کرد، گفت، خب، آقای احمدی‌نژاد، با این حرف‌هایی که من زدم، با این توضیحاتی که من دادم، آیا ملت ایران، حاضر است در موضوع هسته‌ای عقب‌نشینی کند؟ من برگشتم رو به او، گفتم: آقای محترم، نوچ ، نوچ. همونطوری که شما می‌گید، گفتم، نوچ. ازم سؤال کرد، این یعنی چی؟ گفتم به زبان شما، می‌شود نخیر. ملت ایران، عقب‌نشینی نخواهد کرد. اون آقا بازم صحبت کرد، بازم اصرار کرد، من دلم خیلی برای او سوخت. دستم را گذاشتم رو شونش، گفتم آقای محترم، این قدر از این آمریکا نترس. این‌قدر از این صهیونیست‌ها نترس. این‌ها رفتنی هستند. دوران این‌ها به پایان رسیده است. ملتت رو تسلیم این‌ها نکن.

No comments:

Post a Comment