Sunday, April 26, 2009

مردم دنیا اسم کودکانشان را محمود احمدی ‌نژاد می‌گذارند


ایسنا: معاون اول رییس‌جمهور گفت مردم دنیا به گونه‌ای شیفته ما شده‌اند که اسم کودکانشان را«محمود احمدی‌نژاد» می‌گذارند پرویز داوودی كه در مراسم تجلیل از فعالان بخش خصوصی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سخن می‌گفت، افزود در گذشته برخی خود را در برابر این قدرت‌ها باخته بودند، اما این دولت آمد و به آن‌ها نشان داد چه فاكتورهای عظیمی در جامعه‌ی ما وجود دارد. ملت ما حركت كرد و خداوند نعمت‌های خود را به آن داد و شكر نعمت در استواری در این مسیر است؛ پس مبادا سستی كنیم كه خداوند نعمت‌هایش را از ما بگیرد

No comments:

Post a Comment