Monday, April 27, 2009

اسماعیل سلمانپور از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد


اسماعیل سلمانپور از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد
خبرنامه امیرکبیر: اسماعیل سلمانپور از دانشجویان دربند پلی تکنیک روز گذشته از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. اسماعیل سلمانپور به دلیل وضعیت بسیار وخیم جسمی و در حالی که در آستانه مرگ قرار داشته است از زندان به بیمارستان فرستاده شده است. روز گذشته مسئولین پرونده، با تماس با پدر و مادر اسماعیل سلمانپور از آنها خواستند که برای تحویل فرزند خود مراجعه کنند، که پس از مراجعه آنها مشخص می شود که به دلیل وضعیت بسیار وخیم جسمی اسماعیل از والدین خواسته شده است که برای تحویل وی مراجعه کنند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در حالیکه هم اکنون والدین اسماعیل سلمانپور در بیمارستان نزد وی هستند اما تهدید شده اند که به هیچ وجه هیچ یک از دانشجویان و حتی وکیل وی اجازه مراجعه به بیمارستان را ندارند. انتقال ناگهانی اسماعیل سلمانپور از زندان اوین به بیمارستان باعث نگرانی بسیار زیاد دانشجویان نسبت به وضعیت سلامتی وی و تمامی دانشجویان دربند شده است.

No comments:

Post a Comment