Sunday, April 26, 2009

راي منفي مجلس به لايحه انتخاباتي دولت‏ -با وجود جنجال حامیان رييس جمهور

راي منفي مجلس به لايحه انتخاباتي دولت‏
با وجود جنجال حامیان رييس جمهور - دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 [2009.04.27]
مريم زماني
يک روز پس از اعلام "حمايت انتقادي" اصولگرايان از احمدي‌نژاد، لايحه دوفوريتي دولت براي کاهش سن حق ‏راي در انتخابات، با راي منفي بيش از دو سوم نمايندگان، کنار گذاشته شد. ديروز نه تنها حضور وزراي کشور و ‏دادگستري اثري بر نظر اکثريت مجلس اصولگرا نداشت، بلکه توزيع سخنان حاکي از موافقت رهبر نيز نتوانست ‏راي اکثريت مجلس را به سمت اين لايحه انتخاباتي جلب کند، تا مشخص شود که جناح راست با وجود حمايت ‏علني، در خفا چه موضعي نسبت به احمدي‌نژاد دارد.‏
مجلس هشتم که اکثريت آن در اختيار محافظه‌کاران است، ديروز باز هم رفتاري غيرمنتظره از خود بروز داد و ‏لايحه دولت احمدي‌نژاد براي کاهش سن حق راي از 18 سال به 15 سال را با تنها 57 موافق در برابر مخالفت ‏سنگين 171 نماينده، بدرقه کرد تا يک ترفند تبليغاتي ديگر حاميان احمدي‌نژاد را نيز نقش بر آب کرده باشد.‏
اکثريت مجلس اصولگرا، دو ماه پيش هم با حذف اعتبارات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از بودجه سال 88 ‏مهمترين بازي تبليغاتي دولت را بر هم زدند و واکنش تند احمدي‌نژاد را برانگيختند. حال بايد ديد اين بار واکنش ‏احمدي‌نژاد به راي منفي قاطع مجلس چه خواهد بود؛ خصوصا به اين خاطر که اين لايحه، يکي از جديدترين ‏وعده‌هاي احمدي‌نژاد بود که هفته پيش در سخنراني اسلامشهر مطرح شد.‏
‎‎ناکامي طرح تبليغاتي‎‎
احمدي‌نژاد هفته قبل در اسلامشهر گفت: "جوانان ما در 30 سال گذشته سخت‌ترين صحنه‌ها را در کشور اداره ‏کرده‌اند. يک جوان 20 ساله پيچيده‌ترين عمليات رادر دوران جنگ اداره کرد و به موفقيت رساند. ما نبايد بگوييم ‏که در جنگ 18 ساله‌ها و 15 ساله‌ها وارد عرصه شوند و حالا که عرصه سياست‌ورزي است بگوييم جوانان در ‏رده‌هاي دوم وسوم قرار دارند، اين يک ظلم بزرگ به ملت و کشور ايران است."‏
به دنبال اين سخنان، هيات دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه گذشته "لايحه كاهش سن واجدان شرايط راي از ‏‏18 سال به 15 سال" را با قيد دو فوريت به تصويب رساند و به سرعت براي مجلس فرستاد. اما هيات رئيسه ‏مجلس به اين علت که اين لايحه را دير دريافت کرده، از اعلام وصول و در دستور قرار دادن آن خودداري کرد تا ‏بررسي دو فوريت لايحه به جلسه ديروز (يکشنبه) موکول شود.‏
در اين بين، مطبوعات و منتقدان دولت فرصت يافتند تا به نقد اين لايحه بپردازند و اهداف انتخاباتي احمدي‌نژاد از ‏ارائه اين لايحه ظاهرا را بازگو کنند. آن هم در حاليکه چرخش اکثريت اصولگرايان به سمت حمايت از ‏احمدي‌نژاد و اظهارات محمدحسن ابوترابي نايب‌رئيس اول مجلس مبني بر اينکه نظر مجلس هشتم با نظر مجلس ‏هفتم متفاوت است و پيشنهاد دولت با اقبال بيشتري مواجه مي‌شود، اين احتمال را پررنگ کرده بود که فوريت ‏لايحه کاهش سن حق راي در جلسه ديروز مجلس راي بياورد.‏
با اين حال اکثريت نمايندگان ديروز دست رد به سينه دولت نهم زدند و لايحه دوفوريتي مورد نظر احمدي‌نژاد را ‏با چنان راي اندکي بدرقه کردند که هرگونه احتمال تصادفي يا پيش‌بيني نشده بودن اين مخالفت را منتفي مي‌کند. ‏
‎‎انتخاب يک نفر از بين يک نفر‎‎
همزمان با راي مخالف مجلس به لايحه دولت، اظهارنظرهايي نيز در رسانه‌ها مطرح شد که نشان مي‌دهد ‏اصولگرايان برغم حمايت علني از احمدي‌نژاد، از هر فرصتي براي اعلام مخالفت با وي استفاده مي‌کنند.‏اظهارات يک عضو شوراي مرکزي جبهه پيروان امام و رهبري در همين جهت بود. با آنکه دبيرکل اين جبهه ‏ديروز حمايت از احمدي‌نژاد را علني کرد، ابوالقاسم رئوفيان در مصاحبه با "فرارو" تصريح کرد که: "تشکل‌هاي ‏اصولگرا در مواجه با وضعيت تک گزينه اي که شخص ديگري نبوده است، اعلام کردند که از احمدي‌نژاد حمايت ‏مي‌کنند."‏
اين تنها موضع اين عضو شوراي مرکزي نبود، که دبيرکل جبهه محافظه‌کاران نيز ديروز در يک نشست خبري ‏توجيهات احمدي‌نژاد درباره خالي شدن ذخيره ارزي را به تمسخر گرفت و گفت: "آقاي احمدي‌نژاد! توضيحات ‏شما درباره چگونگي مصرف کردن دويست و چهل پنجاه ميليارد دلار پول نفت اصلاً قانع کننده نيست، بگو ببينم ‏در صندوق باز بود يا ته صندوق سوراخ، که همه دلارهاي نفتي پريد؟"‏
اين سخنان عجيب، متعلق به همان سياستمدار پير محافظه‌کار است که دقيقا 24 ساعت قبل، حمايت اصولگرايان از ‏احمدي‌نژاد را به رسانه‌ها اعلام کرده بود.‏
در همين نشست، باهنر هم خبرهاي منتشر شده درباره دعواي اخير خود با احمدي‌نژاد را تاييد کرد و موضوع اين ‏دعوا را نيز "بي‌ثبات کردن مديريت کشور، بي‌توجهي به برنامه‌هاي اقتصادي، عدم اطمينان مديران به اينکه آيا تا ‏يکي دو ماه آينده به سر کار هستند و مسائلي از اين دست" اعلام کرد تا نشان دهد که اعلام حمايت او از ‏احمدي‌نژاد چگونه است.‏
در واقع نمايندگان اصولگرا قبل از ديگر همکاران خود به اعلام مخالفت با لايحه انتخاباتي دولت پرداختند. اوايل ‏صبح ديروز، الهام و محصولي، دو وزير نزديک به احمدي‌نژاد، در عملي غيرمتعارف به جلسه فراکسيون ‏اصولگرايان مجلس رفتند تا نمايندگان همسو با دولت را براي راي دادن به لايحه دوفوريتي توجيه کنند.‏
اما اين لايحه در فراکسيون هم راي نياورد و آنطور که در سايت خبري فراکسيون اقليت مجلس تصريح شده، ‏توجيه نمايندگان اصولگرا نيز اين بوده که طرح شعار جمع کردن گشت ارشاد از سوي برخي نامزدهاي ‏رياست‌جمهوري مي‌تواند باعث جلب راي نوجوانان به نفع نامزدهاي رقيب احمدي‌نژاد شود.‏
با اين حال الهام در صحن علني هم حمايت قاطع خود از لايحه دولت را ادامه داد، با اين اميد که نظر نمايندگان ‏عضو شود.‏
‎‎فريادهاي مخالفت در مجلس همسو با دولت‏‎‎
اما هنوز لحظاتي از آغاز سخنان سخنگوي دولت در دفاع از لايحه دوفوريتي نگذشته بود که فريادهاي "دو، دو" ‏نمايندگان از چهارگوشه صحن بلند شد تا سخنان الهام را قطع کند.دکمه "دو" در دستگاه راي‌گيري الکترونيکي ‏مجلس، نشانگر "مخالفت" يک نماينده است؛ آنچنان که دکمه "چهار" نشانگر موافقت است.‏
الهام نيز در واکنش به اعلام مخالفت نمايندگان، با لحني تمسخرآميز گفت: "قبل از نوبت دو دو مي‌گويند، "سه" ‏مي‌شود!" لاريجاني هم بارها به نمايندگان تذکر داد و خواستار اعمال نظر نمايندگان از طريق راي شد. به اين ‏ترتيب سخنگوي دولت به سخنان خود ادامه داد ولي نمايندگان از ابراز مخالفت‌ دست برنداشتند؛ تا آنکه در نهايت ‏بيش از دو سوم نمايندگان به دوفوريت لايحه تبليغاتي دولت احمدي‌نژاد راي منفي دادند.‏
در اين بين، چند تذکر نيز از سوي موافقان و مخالفان مطرح شد که خبر از درگيري‌هاي پشت پرده مي‌داد. ‏بخصوص تحرکات "مهدي کوچک‌زاده" چهره سرشناس وابسته به دولت، حساسيت منتقدان را برانگيخت و باعث ‏شد چند تذکر عليه او مطرح شود و لاريجاني نيز اين تذکرها را بپذيرد؛ اين تذکرات و واکنش کوچک‌زاده براي ‏لحظاتي جلسه مجلس را به هم ريخت.‏
‎‎موافقت رهبر و مخالفت نمايندگان‎‎
کوچک‌زاده همزمان با بحث‌ها درباره لايحه دوفوريتي کاهش سن حق راي، برگه‌هايي را بين نمايندگان توزيع کرد ‏که نظر موافق رهبر نظام با لايحه دولت رانشان مي‌داد. سخنان آقاي خامنه‌اي که بين نمايندگان توزيع شد، مربوط ‏به پيام وي پس از برگزاري انتخابات مجلس هشتم است که در آن آمده: "به ويژه بايد از جوانان عزيز تشکر کنم ‏که برابر آمار، سهم بزرگي از اين مشارکت همگاني را بر دوش گرفتند و با اينکه حداقلِ سن انتخاب، سه سال ‏ارتقاء يافت و چند ميليون نوجوان کمتر از هجده سال از شرکت در انتخابات "محروم" شدند، ميليونها جوان زير ‏‏30 سال به سوي صندوقهاي رأي شتافتند و با حضور شورانگيز خود نشان دادند که..."‏
‏ اما توزيع اين برگه ها، واکنش ونايي نماينده ملاير را در پي داشت که اقدام کوچک‌زاده را غيرقانوني مي‌دانست. ‏لاريجاني نيز تصريح کرد که اقدام اين نماينده حامي دولت با هيات رئيسه هماهنگ نشده؛ اما کوچک‌زاده همچنان ‏به کار خود ادامه داد تا بار ديگر اعتراض اميدوار رضايي، نماينده مسجدسليمان را برانگيخت که تذکر مي‌داد ‏طبق آيين‌نامه اين موضوع بايد با هيات رئيسه هماهنگ شود، که لاريجاني اين تذکر را هم پذيرفت.‏
اما اين بار صداي کوچک‌زاده درآمد که به فريادهاي مخالفت و "دو دو" گفتن‌هاي نمايندگان اعتراض مي‌کرد. ‏کوچک‌زاده به حدي با رفتارها و فريادهاي خود مجلس را به هم ريخت که علي لاريجاني با لحني غيرمتعارف از ‏او خواست آرامش خود را حفظ کند.‏
‎‎جنجال‌آفريني حاميان دولت در مجلس‎‎
هرچند توزيع نظر موافق رهبر هم تاثيري بر مخالفت نمايندگان نداشت، اما اين تنها موضوعي نبود که در جلسه ‏ديروز مجلس جنجال‌آفرين شد. بخشي از سخنان الهام در جمع نمايندگان نيز در جلسه علني روز يکشنبه ‏دردسرساز شد، آنجا که سن 15 سال را سن بلوغ توصيف کرد و از مجلس خواست به همين خاطر به لايحه دولت ‏راي دهد.اين سخنان سخنگوي دولت، واکنش تند نمايندگان را برانگيخت که مي‌گفتند در اين صورت بايد سن حق ‏راي دختران به 9 سال برسد، چون فقها اين سخن را براي بلوغ دختران اعلام کرده‌اند! و جالب اينکه اين واکنش ‏از سوي نمايندگان اصولگرا همچون محمدحسين فرهنگي و کاظم جلالي ابراز شد.‏
در جلسه ديروز، سخنان حسن کامران، ديگر نماينده جناح راست و حامي دولت هم ابعاد سياسي اين لايحه دولت ‏را فاش کرد؛ آنجا که او در دفاع از لايحه دوفوريتي، يادآوري کرد که مجلس هفتم و احمدي‌نژاد با راي همين 15 ‏ساله‌ها انتخاب شده‌اند.‏
اما اين يادآوري هم نتوانست نمايندگان را به راي دادن به لايحه انتخاباتي دولت راضي کند.‏

No comments:

Post a Comment