Tuesday, April 21, 2009

هديه احمدي نژاد به تندروهاي اسراييل‏

هديه احمدي نژاد به تندروهاي اسراييل‏
اجلاس ژنو در مصاحبه با آزاده کيان ‏ - چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 [2009.04.22]
ناهيد پيلوار

roozonline ‏
سخنراني روز دوشنبه رييس جمهور ايران در اجلاس "دوربان دو" درژنو، واکنش نمايندگان کشورهاي اتحاديه اروپا را ‏برانگيخت و در مقابل، طرفداران دولت در ايران، در اظهار نظرهايي از آن دفاع کردند. در همين ارتباط با آزاده کيان، استاد ‏دانشگاه پاريس هفت گفتگويي انجام داده ايم. وي معقد است رييس جمهور با اين سخنراني دقيقا در جهت منافع گروه محافظه ‏کار در اسرائيل حرکت کرده است: "آقاي احمدي نژاد تصور ميکند که اين سخنان به ضرر اسرائيل تمام ميشود، اما در سطح ‏بين المللي بهانه اي به دست محافظه کاران اسرائيل مي دهد." باهم گفت و گو با اين استاد دانشگاه را مي خوانيم.‏
‎‎سخنان آقاي احمدي نژاد در ژنو چقدر به نفع ايران تمام شد؟‎‎
در مجموع سخنان آقاي احمدي نژآد به نفع منافع ملي ايران تمام نشد و آن را قرباني کرد. طي چهار سال گذشته نيز ما همواره ‏شاهد اينگونه سخنراني ها ازسوي ايشان بوده ايم که در نهايت به افزايش تحريم ها، تشديد فشار هاي اقتصادي بر مردم و ‏انزواي بيشتر ايران منجر شده است. آقاي احمدي نژاد در بحث سياست خارجي هميشه به صوت ايدئولوژيک عمل کرده و ‏تصور ميکند با بيان اين گونه سخنان، ميتواند در بين جامعه عرب محبوبيت و پايگاه کسب کند، محبوبيتي که با قرباني شدن ‏منافع ملي ايران به دست مي آيد. در حال حاضر بسياري از رهبران عرب با توجه به پيوند منافعي که با اسرايل و امريکا ‏دارند، نمي توانند از اسراييل انتقاد کنند و سکوت اختيار ميکنند. لذا وقتي آقاي احمدي نژاد اين رل را برعهده ميگيرد، به طور ‏طبيعي، در بين مردم عرب به ويژه مردم فلسطين محبوبيت کسب ميکند، اما بايد ديد اين محبوبيت، به چه قيمتي براي مردم ‏ايران تمام مي شود.‏
‎‎سخنراني آقاي احمد نژاد در روابط آينده ايران و اتحاديه اروپا و غرب چه تاثيري خواهد گذاشت و چه تبعاتي را در ‏پي خواهد داشت؟‏‎ ‎
بايد پذيرفت که اعضاي اتحاديه اروپا، کشورهاي توسعه يافته اي هستند که در اقتصاد و سياست جهان تاثير گذارند. همانطور ‏که در طي چهار سال گذشته ديده ايم، با توجه به مشي تنش آفرين آقاي احمدي نژاد در سياست خارجي، تحريم ها و فشارهاي ‏اقتصادي بر ايران افزايش يافته و کشورهاي غربي با منع حق سرمايه گذاري در ايران، از بردن سرمايه ها به ايران که باعث ‏رونق اقتصادي ميشود، جلوگيري کرده اند. همين کشورها به علاوه، حجم مبادلات خود را با ايران کاهش داده اند و ايران ناچار ‏شده احتياجات خود را با قيمت هاي بالاتر از کشورهاي دست چندم تهيه کند. از طرف ديگر، با درنظر گرفتن اين مساله که در ‏کشورهاي توسعه يافته، توجه به افکار عمومي از سوي دولتها بالاست، اگر دولتها نيز بخواهند با ايران ارتباط گسترده ‏برقرار کنند، نميتوانند و بايد پاسخگوي رسانه هاي خود باشند و در نهايت ضربه اين انزواي سياسي و اقتصادي به مردم ايران ‏وارد خواهد شد. به طور قطع بعداز اين سخنراني تحريم ها عليه ايران شديدتر شده و ضربات سخت تري به اقتصاد ايران و ‏مردم آن وارد مي گردد که افزايش بيکاري و تورم دستاود هاي آن خواهد بود.‏
‎‎با توجه به تهديدات اخيرمقامات اسرائيلي، عليه ايران طي ماههاي اخير، سخنراني آقاي احمدي نژاد در ژنو چقدر ‏ميتواند به اسرائيل دست آويز بدهد تا عليه ايران اقدام نمايد؟‎ ‎
ايشان با اين سخنراني دقيقا در جهت منافع گروه محافظه کار در اسرائيل حرکت کرد. اين نوع سخنان جز تحکيم جناح تندرو ‏و محافظه کار در اسرائيل دستاورد ديگري ندارد، آقاي احمدي نژاد تصور ميکند که اين سخنان به ضرر اسرائيل تمام ميشود، ‏اما در سطح بين الملل بهانه اي به دست محافظه کاران اسرائيل مي دهد و دست آنها را براي ضربه به ايران باز مي کند. حتي ‏به اسرائيل اين بهانه را ميدهد که به فلسطيني ها بيشتر حمله کند و سياست تهاجمي تري در پيش بگيرد. با توجه به اين هديه اي ‏که آقاي احمدي نژآد به اسرائيل داد، حتي اگر اسرائيل پايگاههاي هسته اي ايران را بمباران کند، کمتر کشوري در سطح بين ‏الملل حاضر نخواهد بود از ايران دفاع کند و با ما همسو شود مگر کشورهاي مانند سودان و سوريه. به نظر مي رسد رييس ‏جمهوري ايران، با سخناني اينچنين در راه نابودي ايران قدم برمي دارد.‏
‎‎اين سخنراني چقدر با هدف مصرف داخلي انجام شد، با توجه به اينکه دو ماه بيشتر به انتخابات رياست جمهوي ‏باقي نمانده است؟‏‎ ‎
آقاي احمدي نژاد، در چهار سال پيش، با شعارهاي اقتصادي وبهبودي شرايط کسب و کار و کاهش تورم انتخاب شد. اما تنها ‏دغدغه اي که طي اين چهار سال نداشت همين شعارهايي بود که داده بود وطي اين مدت او تنها تنش زايي در سياست خارجي ‏را در پيش گرفت. به نظر ميرسد، طرح اين نوع سخنان و ايجاد تنش در روابط بين الملل تنها با هدف انحراف افکار عمومي ‏در داخل صورت ميگيرد و او قصد دارد با ايجاد تنش، مردم را به اين موضوع مشغول کند تا آنها از مشکلات جاري کشور و ‏وضعيت اسفباري که در کشور درتمامي حوزه هاي اقتصادي، سياسي و مديريتي وجود دارد، منفک شوند. از طرف ديگر به ‏نظر مي رسد، ديگر مردم در ايران بر اثر تبليغات شديد دولت در حمايت از فلسطين، نسبت به آن بي تفاوت و از طرح اينگونه ‏مسايل خسته شده اند. مردم، با توجه به وضعيت سخت اقتصادي در ايران، از دولت انتقاد ميکنند که چرا درآمدهاي نفتي ‏کشور، صرف گرو ه هاي جهادي مختلف در منطقه ميشود، در صورتي که جوانان ايراني خود نيازمند کار، و برخوردار ي ‏از امکانات رفاهي درماني و غيره هستند. لذا هرچه دولت بيشتر بر مساله فلسطين در ايران تاکيد کند به ضد تبلغ تبديل ميشود ‏و مردم ايران بيشتر واکنش منفي پيدا مي کنند. ‏
‎‎آقاي احمدي نژاد در اين سخنراني ها قصد دارد خود را مهمتر از رهبر جمهوري اسلامي نشان داده و يک تصميم ‏گيرنده مستقل معرفي کند؟‎‎
بله، با اين نوع سخنراني يک نوع جدال قدرت نيز در سطح داخل ايران مشاهده مي شود و درواقع احمدي نژاد با سخنان خود ‏در ژنو، با رهبري نيز وارد جدال شد. چرا که اخير شنيده شده در برقراري ارتباط با رييس جمهور امريکا، رهبر ايران، ‏مسقيما برنامه را در دست گرفته. به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد با مشاهده ناديده گرفته شدن خود، خواسته است بر نقش ‏خود در اين بازي تاکيد کند. در اين سخنراني آقاي احمدي نژاد ظاهرا قصد داشت، تمام تلاش هاي انجام گرفته براي تنش ‏زدايي را که براي رابطه با امريکا انجام مي شد تخريب کند و عملا نشان دهد که قدرت دارد و ميتواند رهبري را نيز به چالش ‏بکشد. اصولا سياست آقاي احمدي نشان داده تنها شانس مطرح شدن او در تنش است، بدون انکه به قرباني شدن منافع ايران در ‏اين ميان بينديشد.‏

No comments:

Post a Comment