Tuesday, April 21, 2009

تهديد رقباي احمدي نژاد به ترور -استاندار تهران علني کرد ‏

تهديد رقباي احمدي نژاد به ترور
استاندار تهران علني کرد ‏

- چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 [2009.04.22]
آزاده ميررضي

roozonline
استاندار تهران در اظهاراتي تهديدآميز از احتمال ترور ساختگي بعضي از کانديداهاي انتخاباتي به قصد ‏‏"مظلوم‌نمايي" سخن گفت. اين مقام دولتي از جزئيات اين پروژه نيز خبر داد و اعلام کرد: "بيگانگان در اين ‏پروژه نقش اصلي را ايفا مي‌کنند و برخي افراد غافل در داخل نيز تن به چنين کارهايي مي‌دهند."‏
سخنان اين مقام ارشد دولت احمدي‌نژاد، بار ديگر زنگ خطر را در فضاي سياسي ايران به صدا در خواهد آورد. ‏ناظران سياسي در تهران معتقدند تهديد رقباي انتخاباتي به قتل، موضوعي نيست که به سادگي بتوان از کنار آن ‏عبور کرد؛ خصوصا وقتي که اين تهديد ضمني از زبان يک مقام بالاي دولتي که خود مسئول اجراي انتخابات در ‏پرجمعيت‌ترين استان کشور نيز هست، بيان شود.‏
مرتضي تمدن که پيش از حضور در دولت، از نمايندگان حامي احمدي‌نژاد در مجلس بوده، اظهارات تهديدآميزش ‏را ديروز در جلسه شوراي اداري استان تهران ابراز کرد؛ جلسه‌اي که بيش از 200 مدير دولتي استان در آن ‏حضور داشتند.‏
او با استناد به وجود "اخبار موثق" گفت: "برخي با هدف بر هم زدن فضاي رواني انتخابات و ناامن جلوه دادن اين ‏فضا قصد دارند به طراحي ترورهاي مصنوعي پرداخته و آگاهانه دست به ترور كانديدا بزنند. هدف از اين كار ‏دنبال كردن پروژه مظلوم‌نمايي و القاء ناامني در فضاي جامعه است و البته بيگانگان در اين پروژه نقش اساسي ‏دارند و برخي افراد غافل در داخل نيز تن به چنين کارهايي مي‌دهند."‏
سخنان اين مقام دولتي، بسيار شبيه يادداشت دو ماه پيش حسين شريعتمداري در روزنامه کيهان است که در آن، ‏محمد خاتمي به مرگ تهديد شده و نماينده ولي فقيه در روزنامه کيهان، سرنوشتي شبيه بي‌نظير بوتو را براي ‏خاتمي پيش‌بيني کرده بود.‏
جالب اينجاست که هم در يادداشت پيشين شريعتمداري و هم در سخنان ديروز استاندار دولت احمدي‌نژاد، ترور ‏رقيب رئيس دولت نهم به گردن بيگانگان انداخته شده و عاملان ترور در دستور کار نيز افراد غافل و فريب‌خورده ‏معرفي شده اند.‏
کيهان در آن زمان تهديد خود را با پيشنهاد به محافظان خاتمي براي بازرسي بدني نزديکان وي ادامه داد و ‏استاندار دولت نهم نيز اکنون خبر داده که: "دستگا‌ه‌هاي ذي‌ربط با هوشياري مراقب اين گونه توطئه‌ها هستند."‏بدين ترتيب فضاي سياسي ايران که با وجود همه کشمکش‌ها، مدت‌هاست از خشونت عريان به دور بوده است، بار ‏ديگر با همان شيوه‌اي که پيش از اين هم برخي نهادهاي نظامي و امنيتي و گروههاي خودسر به کار مي گرفتند، ‏تهديد مي‌شود.‏
روزنامه کيهان اولين بارش نبود که بدون تهديد ظاهري و مستقيم، از احتمال برخورد با کسي خبر مي‌داد و همه ‏ناظران را در انتظار تحقق اين پيش‌بيني نگه مي‌داشت؛ پيش‌بيني‌هايي که معمولا به خاطر ارتباط نزديک کيهان با ‏محافل پنهان، درست از آب در مي‌آمد.‏
اما اين بار موضوع بااهميتي همچون ترور نامزدهاي انتخاباتي، از سوي يک مقام بلندپايه دولتي مطرح شده که ‏مسئوليت سياسي و امنيتي دارد و حتي اگر کسي مي‌توانست ادعاي کيهان را نيز نديده بگيرد، ادعاي "رئيس ‏شوراي تأمين استان تهران" را نمي‌توان نديده گرفت.‏
وقتي کيهان يادداشت تهديدآميزش عليه خاتمي را نوشت، اصلاح‌طلبان و مطبوعات واکنش‌هاي تندي به آن ‏يادداشت نشان دادند، مجمع روحانيون خواستار عزل شريعتمداري توسط رهبر شد و محمد خاتمي نيز گفت: "اگر ‏تدبيري در سطح بالاي کشور باشد، اين تخريب‌ها قابل کنترل است."‏
حال بايد ديد واکنش‌ها به موضع‌گيري هشداردهنده استاندار تهران چگونه خواهد بود. آيا اصلاح‌طلبان، منتقدان ‏اصولگراي دولت و خود نامزدها در قبال اين تهديد آشکار، سکوت خواهند کرد؟

No comments:

Post a Comment