Tuesday, April 21, 2009

کانديدايي به غير از احمدي نژاد شوخي است -استفاده تبليغاتي از کنفرانس دوربان‏

کانديدايي به غير از احمدي نژاد شوخي است
استفاده تبليغاتي از کنفرانس دوربان‏ -

چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 [2009.04.22]
محسن خيرخواه

roozonline
در حالي که گزارش ها حاکي از آن است که تعداد حاميان احمدي نژاد در جامعه روحانيت مبارز کمتر از آن بوده که اين ‏تشکل جناح راست حمايت خود از کانديداتوري وي را اعلام کند، دبير کل حزب موتلفه ضمن انتقاد از مواضع ميرحسين ‏موسوي، به تمجيد از دولت نهم پرداخت و يکي ديگر از حاميان احمدي نژاد در مجلس هشتم، حضور فردي به غير از ‏احمدي نژاد در انتخابات را يک "شوخي" خواند.‏
غلامرضا مصباحي‌مقدم،عضو روحانيت مبارز دليل به حد نصاب نرسيدن آراي موافقان احمدي نژاد در ميان اعضاي اين ‏نهاد راکه از مهمترين تشکل هاي جناح راست است، انتقاداتي عنوان کرده که اعضاي اين جامعه به وي دارند.مصباحي مقدم ‏که با خبرگزاري کار گفتگو مي کرد ديگر کانديدايي را که مورد بررسي اعضاي جامعه متبوع وي قرار گرفته، مير حسين ‏موسوي معرفي کرده و افزوده است: "اينكه جامعه روحانيت به جمع‌بندي نرسيده است به دليل بحث مقايسه بين دو كانديدا ‏است كه هر كدام نكات مثبت و منفي دارند."‏
اما بر خلاف جامعه روحانيت که در انتخاب احمدي نژاد به عنوان کانديداي مطلوب مردد است، جبهه پيروان خط امام و ‏رهبري مصمم است وي را به عنوان نامزد خود معرفي کند. سخنگوي اين جبهه گفته است: "احمدي نژاد مطرح ترين ‏کانديداي اصولگرايان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است". سيد کمال سجادي با اشاره به اينکه ديگر نامزد هاي ‏جناح اصولگرا در حد گمانه زني مطرح هستند، از ديدارهاي اعضاي اين جبهه با احمدي نژاد در دو ماه اخير خبر داد و در ‏انکار حمايت اين جبهه از نامزدي موسوي گفت: "موضوع حمايت از ميرحسين، نه تنها درشوراي مرکزي، بلکه هيچگاه در ‏هيات رئيسه جبهه پيروان هم مطرح نبوده است".‏
در همين حال، مريم بهروزي نيز از فراهم شدن زمينه براي معرفي احمدي نژاد به عنوان کانديداي اصولگريان خبر داد. ‏دبير کل جامعه زينب همچنين تاکيد کرد که احمدي نژاد به عنوان نامزد 14 تشکل "جبهه پيروان احمدي نژاد" معرفي مي ‏شود. ‏
محمود احمدي نژاد مي تواند دليل ديگري نيز براي دلگرمي نسبت به استقبال جناح راست از وي در انتخابات داشته باشد ‏چرا که خبر ها حاکي از آن است که فراکسيون تازه کار "انقلاب اسلامي" مجلس هشتم،، قرار است امروز در قالب بيانيه اي ‏به صورت رسمي حمايت خود از احمدي نژاد رااعلام کند. اين فراکسيون که کمتر از دو ماه از زمان تشکيل ان در مجلس ‏مي گذرد از آغاز فعاليت، اهداف اصلي خود را حمايت از دولت نهم معرفي کرده بود که به زعم اعضاي اين ‏فراکسيون"انقلابي"، "پرکار" و "عدالت محور" است. بسياري از فعالين سياسي تشکيل چنين فراکسيون هايي راکه صرفا ‏براي حمايت از دولت در مجلس تشکيل مي شود، در تضاد با روح استقلال مجلس و همچنين تفکيک قوا مي دانند.‏
همزمان در يک موضع گيري جالب توجه، يکي ديگر از حاميان احمدي نژاد در مجلس هشتم حضور فردي به غير از ‏احمدي نژاد در جبهه اصولگرايان به عنوان کانديدا را يک "شوخي" توصيف کرده و گفته است: "بيش از 70 درصد ‏نمايندگان فراکسيون اصولگرا، احمدي نژاد را نامزد اصلي و قاطع اصولگرايان مي دانند". ‏
جعفر قادري بر اين باور است که اختلافي در بين اصولگرا ها وجود ندارد و بسياري از چهره هاي شاخص فراکسيون ‏اصولگرايان مجلس به صورت جدي حامي محمود احمدي نژاد هستند.آن هم در حاليکه محمدرضا باهنر که احتمالا شاخص ‏ترين عضو اين فراکسيون است نظري مشابه جعفري ندارد. وي در ديدار با يونس قانوني، رييس مجلس شوراي ملي ‏افغانستان، مجلس را يک نهاد رسمي قانوني دانست که نبايد در انتخابات رياست جمهوري از فرد خاصي حمايت کند.‏
‎‎ستايش از مواضع دولت نهم‎‎
از سوي ديگر دبير کل يکي از احزاب افراطي راست به تعريف و تمجيد از عملکرد احمدي نژاد پرداخته است. محمد نبي ‏حبيبي با اشاره به پيشرفت هاي نظام و عبور از تهديدات دشمن، نقش دولت نهم رادر اين روند مورد توجه قرار داده و با ‏اشاره به توفيقات دولت اصولگرا، دلايل اين موفقيت ها را اعتماد و اعتقاد به گفتمان آيت الله خميني معرفي و تاکيد کرده که ‏دولت با ولايت پذيري توانست رضايت مقام رهبري را کسب کند. ‏
دبير کل مولفه در حالي از پيروزي هاي دولت در سياست خارجي سخن گفت که از زمان روي کار آمدن دولت نهم، ايران ‏چندين بار از سوي شوراي امنيت سازمان ملل با تحريم هاي اقتصادي و نظامي روبرو شده است و کارشناسان ديپلماسي ‏اعتقاد دارند ايران همچنان شرايط خطرناکي در مواجهه با غرب و همينطور اسرائيل دارد. ‏
با اين حال حبيبي که معتقد است توفيق هاي دولت، توفيق اصولگرايي است، به طور تلويحي ميرحسين موسوي را به خاطر ‏يکي از شعار هاي انتخاباتي اش مبني بر جمع کردن گشت هاي ارشاد مورد انتقاد قرار داده است. وي با تاکيد بر اينکه نبايد ‏امنيت ملي و امنيت مردم وجه‌المصالحه رقابت‌هاي انتخاباتي قرار گيرد، گفته است: "اينكه برخي طوري سخن مي‌گويند كه ‏بيشتر مورد خوش آيند تهديد‌كنندگان امنيت اجتماعي است تأسف‌انگيز است‎".‎
در کنار حمايت هاي موتلفه، سايت رجانيوز،وابسته به احمدي نژاد با انعکاس گسترده اخبار شرکت احمدي نژاد در ‏ژنو،اظهارات آيت الله نوري همداني در مورد سخنراني وي را در صدر اخبار خود قرار داده و از قول وي احمدي نژاد را ‏رئيس جمهوري با شهامت و شجاع خطاب کرده و نوشته است: "اين همان شجاعتي است كه امام خميني(ره) به مردم ‏دادند".‏

No comments:

Post a Comment