Sunday, April 19, 2009

تجمع کارکنان اخراجی با در دست داشتن آب و نان خشکتجمع کارکنان اخراجی سازمان فنی و حرفه‌ای با در دست داشتن آب و نان خشك
ایلنا: حدود ۲۰ نفر از کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در اعتراض به اخراج خود در مقابل سازمان مرکزی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دست به تجمع زدند.این افراد با بیان اینکه حدود ۲۳۰ نفر از کارکنان فنی و حرفه‌ای استان تهران اخراج شده‌اند، مي‌گويند: این رقم در سراسر کشور به بیش از سه هزار نفر می‌رسد.
چهارشنبه هفته گذشته هم این افراد باتجمع در مقابل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خواستار پاسخگویی رئیس این سازمان شدند. آنان با بیان اینکه نامه‌ای را در روز چهارشنبه هفته گذشته نگاشته و خواستار پاسخگویی رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شده‌اند، تصریح کردند: بیشتر کارکنان اخراجی افرادی هستند که طی دولت نهم در سازمان فنی و حرفه‌ای شاغل شده‌اند.
بنا بر این گزارش، در این تجمع که نان خشک و آب در دستان کارکنان فنی و حرفه‌ای ديده مي‌شد، این افراد عنوان کردند: منظورمان از این حرکت این است که یک ماه دیگر تکلیف و سرنوشت ما آب و نان خشک خواهد شد.
یکی از تجمع‌کنندگان تصریح کرد: اگر رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای جواب ما را ندهد، در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس تجمع خواهیم کرد.گفته مي‌شود كه هم اكنون گروهي از اين كاركنان در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كرده‌اند.

No comments:

Post a Comment