Sunday, April 19, 2009

طلاب بیسواد با مدرک ,معادل دانشجوی فوق لیسانس می شوند


آژانس ايران خبر: با تغییرات اساسی در روند پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، طلاب حوزه های علمیه بدون حساب وکتاب می توانند وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند در حالی که دانشگاه های کشور با بحران ظرفیت پذیرش,کیفیت پائین علمی،فقر امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی وافزایش ظرفیت های بدون برنامه مواجه هستند. طرح جدید وزارت علوم برای پذیرش طلاب حوزه ی علمیه در مقطع ارشد موجب تشدید این بحران خواهد شد.براساس این طرح طلاب سطح 9 می توانند در هر رشته ای که بخواهند در مقطع ارشد در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند. با توجه به عدم توازن علمی وتفاوت بسیار زیاد دروس حوزوی ودانشگاهی به نظر می رسد در صورت تحقق این مساله در سال های آینده دانشگاه های کشور با بحران جدی مواجه خواهند شد,زیرا با حضور طلاب بدون تردید موج جدید آخوندهای حوزه نیز به عنوان استاد راهی دانشگاه ها شده وعرصه ی دانش وتحقیق در کشور بیش از پیش به سمت رکود و انحطاط خواهد رفت.

No comments:

Post a Comment