Sunday, April 19, 2009

حضور فعالان حقوق بشر در ایران در نشستی در ژنو


روز یکشنبه نشست سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر با هماهنگی سازمانهای همکار و مرتبط با سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد. این نشست که با شعار جنایت را متوقف کنید و به سوی حقوق بشر پیش روید برگزار گردیده بود همزمان با آغاز به کار نشست عمومی سازمان ملل در خصوص مبارزه با نژاد پرستی و ژنوساید اجلاس خود را برگزار کرد.
این نشست که با حضور فعالان برجسته حقوق بشر و قربانیان نقض آن شروع به کار کرد با استقبال گسترده ای که در نوع خود بی سابقه بود روبه رو گردید. در این نشست احمد باطبی، سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نمایندگی از این تشکل حضور یافت.
احمد باطبی سخنرانی خود را با تاکید بر شکنجه در زندانهای ایران آغاز کرد، وی در اینباره مختصری از مشاهدات خود را بیان کرد و سپس به ارائه تصویری از وضعیت حقوق بشر ایران به استناد آمار مجموعه پرداخت. سخنگوی مجموعه مسائلی همچون روند تصویب قانون در ایران، کلیشه ای و کلی بودن اتهامات سیاسی پرداخت و در اینباره مواضع این نهاد و راهکارهای پیشنهادی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را برای حمایت و ارتقا سطح حقوق بشر در ایران عنوان داشت.
همچنین در حاشیه این نشست که شاهد حضور دو ایرانی مدافع حقوق بشر بود، آقای باطبی به گفتگو با رسانه ها پرداخت. وی در این گفتگوها به ارائه تصویری از وضعیت نگران کننده حقوق بشر درایران با استناد به اسناد پرداخت.

No comments:

Post a Comment