Saturday, April 11, 2009

سکته افشاگر در زندان ‏ -عباس پاليزدار دست و پا بسته بستري شد‏

سکته افشاگر در زندان ‏
عباس پاليزدار دست و پا بسته بستري شد‏ - یکشنبه 23 فروردین 1388 [2009.04.12]
سهيل آصفيSo.asefi@gmail.com
مهدي خزعلي، پسر آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي يا انتشار يادداشتي در تارنماي شخصي اش از سکته قلبي و بستري شدن ‏عباس پاليزدار در بيمارستان قلب "امام خميني" در تهران خبر داد. خبر سکته ي قلبي اين چهره ي خبرساز جمهوري ‏اسلامي در حالي منتشر مي شود که تجارب پيشين در اين نوع پرونده ها، برخي ناظران سياسي و نزديکان پاليزدار را ‏نسبت به امنيت جاني اين فرد نگران کرده است.‏
در روزهاي گذشته نامه اي از عباس پاليزدار در زندان خطاب به رهبرجمهوري اسلامي در تارنماي مهدي خزعلي ‏منتشر شد که طي آن پاليزدار خود را "سرباز کوچک مقام معظم رهبري" خوانده و نوشته بود : "اگر فرياد زدم، گمان ‏مي کردم فرمان شما را امتثال مي کنم که تاکيد جدي بر مبارزه با مفاسد اقتصادي داريد. اگر بدانم که صلاح اسلام، ‏انقلاب و نظام اسلامي، ماندن در حبس است، برايم چون عسل شيرين است."‏
بر اساس اخبار منتشره عباس پاليزدار را سه نگهبان محافظ، که دو تن از آنها با دو دستبند که هرکدام به يک دست او ‏متصل بوده به همراه پابند وارد بيمارستان کرده اند. فرزند آيت الله خزعلي، چنين برخوردي با پاليزدار را "تحقير آميز" ‏خوانده و با توصيف او به عنوان "يک جانباز بسيجي معتقد" نوشته است : " کساني که با کلام او تحقير شده اند مي ‏خواهند انتقام بگيرند".‏
عباس پاليزدار پس از افشاگري در مورد فساد مالي گروهي از روحانيون بلند پايه حکومتي و چهره هاي موثر ‏جمهوري اسلامي، نظير هاشمي رفسنجاني، محمد يزدي، محمد امامي‌كاشاني، ابوالقاسم خزعلي، علي‌اكبر ناطق‌نوري، ‏معزي، محسن رفيق‌دوست، حبيب‌الله عسگر اولادي و... در 22 خرداد 87 به حکم شعبه دوم بازپرسي دادسراي ‏کارکنان دولت به اتهام سوءاستفاده مالي، افترا، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و پخش شايعه بازداشت شد.‏
مهدي خزعلي که از قول خانواده پاليزدار خبر داده او دچار سکته قلبي شده است پيش از اين نوشته بود که "به او گفتم : ‏نگران مباش، چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا به حبس تو اجماع دارند، آنچه تو گفته اي ابتلاي همگاني است، ‏اين اپيدمي موجب شده است که جناحين بر تنبيه تو اجماع کنند.."‏
فرزند آيت الله خزعلي همچنين در مورد ملاقات با پاليزدار مي گويد: "در حياط بيمارستان او را ملاقات کردم، بهتر ‏از قبل بود، هرچند علايم تيپيک آنژين صدري را داشت، اما محکم و استوار مثل کوه ايستاده بود، نيازي به دلداري ‏نداشت، او به اطرافيانش روحيه مي داد، در آزمايشگاه هنگام خونگيري به او مي گويند مي شود از خون تو به خودمان ‏تزريق کنيم تا قدري شهامت و شجاعت پيدا کنيم، پرسنل بيمارستان به عنوان يک قهرمان به او نگاه مي کنند."‏
‏ اما او را چگونه به بيمارستان منتقل کردند؟ پاسخ اين پرسش را مهدي خزعلي با اشاره به "قائدين" که در زمان جنگ ‏در "خانه" نشستند و حالا بر ما "حاکم " هستند مي دهد: "با سه مامور محافظ، با دو دستبند که هرکدام در دست يک ‏مامور است و پابند، همه مي دانند پاليزدار اگر به زور هم بيرونش کنند، فرار نمي کند، او خطر را به جان پذيرفته است ‏تا کشور را اصلاح کند..."‏
در روزهاي گذشته هادي ارمغان (وکيل پاليزدار) و پيمان حاج محمود عطار(يکي ديگر از متهمين اين پرونده) براي ‏پيگيري و تعين تکليف به قاضي مدير خراساني مراجعه کردند. مدير خراساني مي گويد: تا تعين وقت محاکمه نمايندگان ‏مجلس پرونده تعين تکليف نمي شود و متاسفانه در وقت رسيدگي نمايندگان (آجرلو و کامران) حاضر نشده اند! و رئيس ‏دادگاه مي گويد: هيات رئيسه مجلس از رسيد ابلاغ احضاريه خودداري مي کند!"‏
به گفته فرزند آيت الله خزعلي در واقع نمايندگان مجلس (اعضاي کميسيون تحقيق و تفحص) که روزي خود با گزارشي ‏بلند بالا از تخلفات قوه قضائيه، انگشت اتهام رابه سوي مسئولين قضايي نشانه رفته بودند، نه تنها در جايگاه مدعي ‏نيستند، بلکه از ترس مقامات قضايي در جايگاه متهم نيز حاضر نمي شوند و پشت سر رئيس مجلس سنگر گرفته اند.‏
در حالي که آگاهان سياسي و برخي نزديکان فکري عباس پاليزدار نسبت به سرنوشت و امنيت جاني او ابراز نگراني ‏مي کنند، مهدي خزعلي که از جدي ترين حاميان او در ماههاي گذشته بوده از قول وي نقل کرده است که: "هر سه قوا ‏ضعف دارند، 1 - قوه قضاييه که پاسخگوي تحقيق و تفحص نيست و پس از گذشت قريب دو سال از گزارش نه تنها ‏جوابي نداده است بلکه اعضاي کميته تحقيق و تفحص را بازداشت و سيل اتهامات واهي را به آنها انتساب مي دهد! 2 - ‏قوه مقننه ، که سکوت اختيار کرده و جرات پيگيري ندارد! 3 – قوه مجريه؛ که وظيفه هماهنگي قوا و نظارت را عهده ‏دار است نيز با مصلحت انديشي سکوت اختيار کرده است !"‏
‏ فرزند آيت الله خزعلي همچنين در تارنماي خود مي نويسد: "اگر نشيمن مبارک آقايان آلوده نبود، ساکت نمي نشستند و ‏فرياد مي زدند! متاسفانه 30 سال سر سفره اي نشسته ايم و از يک خوان ارتزاق فرموده ايم و به تعبير لات هاي عزيز ‏‏" ... مبارک همه گهي است! " چه بگوييم؟! فردا تنبان مبارک را پرچم مي کنند و آبرويمان را سر هر کوي و برزن ‏مي ربرند! پس بهتر است براي حفظ آبروي نظام ( خودمان ) دندان روي جگر بگذاريم، معدن فلان، کارخانه بهمان و ‏اراضي بيسار گواراي وجودتان باد !من هم مي خواهم وارد معامله شوم، شايد چند هکتار هم سهم ما شد، صد البته پس ‏از دريافت قدرالسهم سکوت خواهم کرد ! مي گويند هنگام خوردن سخن گفتن مکروه است! در ثاني اگر سر در آخور ‏داشتيم ديگر چگونه سخن بگوييم!"‏
پاليزدار در نامه ي حود خطاب به رهبري نوشته است که "من با تاييد و حمايت مسئولين بلند پايه قواي مقننه و مجريه ‏به کار تحقيق و تفحص از قوه قضائيه پرداختم ، کارمان را با 124 پرونده تحويلي از سازمان بازرسي کل کشور به ‏نيت 124 هزار پيامبر و با قصد قربت آغاز کرديم!"‏
در حالي که نيروي قضايي ايران پاليزدار را به جرم اخلال در امنيت ملي بازداشت کرده است، وي مي گويد اگر ‏سخنراني کرده در راستاي "امر ولايت" بوده و بس: "هرگز يک برگ از اسناد را منتشر نکرده ام، ابتدا گزارش را به ‏مجلس و سپس توسط حضرت آيت الله خزعلي به سمع و نظر مبارک ولايت امر رساندم، متاسفانه علي رغم دستور ‏معظم له به رياست قوه قضائيه، براي بررسي و رفع ابهامات، 5/3 ساعت در محضر آيت الله خزعلي منتظر تشريف ‏فرمايي رياست قوه قضائيه بوديم و ايشان تشريف نياوردند. مطالب سخنراني همه در مورد نحوه واگذاري معادن، ‏کارخانه ها و اموال بيت المال بوده است که ضوابط قانوني در آنها رعايت نشده است، اين موضوعات (واگذاري اموال ‏عمومي و بيت المال) طبق اصل 44 قانون اساسي ، بايستي طي تشريفات مزايده باشد ، هرگز محرمانه نيست و بايد در ‏جرايد کثير الانتشار درج شود. مردم براي فروش اموال متعلق به خودشان نامحرم نيستند!"‏
‏ ‏

No comments:

Post a Comment