Saturday, April 11, 2009

در برابر دولت نهم سکوت نکنيد -گزارشي تحصن اعتراضي دانشجويان بابل

در برابر دولت نهم سکوت نکنيد
گزارشي تحصن اعتراضي دانشجويان بابل - یکشنبه 23 فروردین 1388 [2009.04.12]
سامان رسول پور ـ سامناک آقايي‎ ‎

roozonline
صدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي بابل،در پي فراخوان انجمن اسلامي اين دانشگاه در اعتراض به ‏برخوردهاي دولت نهم با جنبش دانشجوئي و اعمال فشارها، برخوردهاي امنيتي و انضباطي با دانشجويان از سوي ‏نهادهاي امنيتي ازصبح ديروز تحصن اعتراضي خود را آغاز کرده اند‏‎. ‎‏ در اين ارتباط باعلي تقي پور، دبير سابق ‏انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي بابل گفتگو کرده ايم. وي تاکيد مي کند:‏‎ ‎‏"وقتي آنها تلاش مي کنند حذفمان کنند، ‏طبيعي است چنين واکنشي داشته باشيم".‏
به گزارش پايگاه خبري ـ تحليلي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير کبير"‏‎ ‎از ساعت۸ صبح روز شنبه ۲۲ فروردين ‏‏۳ دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دست به اعتصاب غذاي نامحدود در صحن دانشگاه زده اند و صدها ‏تن ديگر از دانشجويان نيز در اعتراض به فشارهاي وارده از سوي دولت محمود احمدي نژاد بر جنبش ‏دانشجوئي، همچون بازداشت طولاني مدت دانشجويان پلي تکنيک تهران و برخورد با طيف علامه دفتر تحکيم ‏وحدت، پلمپ درب انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي بابل، ‏‎17 ‎حکم صادره از سوي کميته انضباطي براي ‏دانشجويان همين دانشگاه و همچنين انحلال شوراي صنفي دانشگاه دست به اين تحصن زده اند‎.‎‏"‏
اين منبع دانشجوئي در خصوص جزئيات اين تحصن مي نويسد: "از ساعت ۱۱ صبح دانشجويان معترض دانشگاه ‏در جلوي دفتر دکتر شکري رييس دانشگاه حاضر شدند و به مدت ۱ ساعت در حالت سکوت در آنجا تحصن ‏کردند‎. ‎سپس در ساعت ۱۲ با قرائت پيام دانشجويان معترض در جلوي دفتر رييس دانشگاه تحصن و راهپيمايي ‏آغاز گرديد‎.‎اولين خواسته دانشجويان معترض که در پيام آنها به آن اشاره شده بود تقاضاي استعفاي دکتر اميني راد ‏معاونت فرهنگي دانشجويي اين دانشگاه است‎. ‎‏ از ديدگاه دانشجويان اين دانشگاه ضعف شخصيتي مسئولين دانشگاه ‏علي الخصوص دکتر اميني راد سبب شده است که دستگاه هاي امنيتي خارج از دانشگاه نظير وزارت اطلاعات ‏تصميم گيرندگان اصلي در امور دانشگاه باشند و به دخالت در امور دانشجويان بپردازند‎.‎‏ در راهپيمايي دانشجويان ‏معترض صدها دانشجو در حالي که شعارهاي مرگ بر ديکتاتور، دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد، حراست زور ‏نمي خواييم رييس مزدور نمي خواييم، زنداني سياسي آزاد بايد گردد حمايت قاطع خود را از دانشجويان زنداني ‏پلي تکنيک نشان دادند ‏‎.‎در ادامه اين تحصن مسالمت جويانه، دانشجويان متحصن از ساعت ۱ بعد از ظهر ديروز ‏کليه کلاس هاي درس را تعطيل کرده اند. دانشجويان پلاکاردهايي با مضامين «انتقاد و اعتراض حق دانشجوست» ‏و «تا احياي حق همکلاسي هايمان خاموش نخواهيم نشست» و «از اين همه بيداد مي کنيم فرياد» و «اتحاد، ‏مبارزه، پيروزي» را در دست دارند‏‎.‎‏"‏
‎‎پلمب را مي شکنيم‎‎
علي تقي پور، دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي بابل در مورد اين تحصن اعتراضي با روز گفت و گو ‏کرده است.وي در مورد اينکه اين اعتراضات اساسا از کجا شروع شد، مي گويد:‏
ما 16 آذر در دانشگاه تجمع کرديم.بعد از تجمع، 11 دانشجو به کميته انضباطي احضار شدند.17 حکم انضباطي ‏داشتيم.درب دفتر انجمن اسلامي پلمپ شد.‏‎ ‎من و آقاي ايمان صديقي و محسن برزگر و حميدرضا جهان تيغ و حسام ‏باقري يک ترم تعليق از تحصيل دريافت کرديم.‏‎ ‎خانواده آقاي برزگر به اداره اطلاعات بابل احضار شدند.‏‎ ‎و در ‏نهايت هفته پيش، مسئولين دانشگاه به صراحت اعلام کردند که سياست ابلاغ شده از طرف وزارت علوم برخورد ‏با طيف علامه دفتر تحکيم وحدت است.‏
‎‎در آن تجمع چه اتفاقي افتاده بودکه اين برخوردها صورت گرفت؟‎‎
يک چيزي شبيه ديگر تجمعات دانشجويي بود که البته نوک پيکان همه‎ ‎شعارها احمدي نژاد بود.‏‎ ‎اداره اطلاعات ‏خيلي سعي داشت که امسال 16 آذر نداشته باشيم. بعد ما را تهديد کردند و به 15 تا از خانواده هاي بچه ها زنگ ‏زدند که اگر تجمع بگذاريد فرزندتان را از دانشگاه اخراج مي کنيم.‏
‎ ‎گفتيد هفته پيش مسئولين دانشگاه به صراحت اعلام کردند که سياستشان برخورد با طيف علامه است. ‏دقيقا چه کسي اين مساله را عنوان کرد؟‎‎
دکتر اميني راد معاون دانشجويي دانشگاه‏‎ ‎‏.وي گفت ما ماموريم و معذور. ما دستورات وزارت خانه را اجرا مي ‏کنيم.‏‎ ‎او حتي ما را تهديد کرد که اگر اين هفته تجمع بگذاريم پاي يگان ويژه و نيروي انتظامي را به دانشگاه باز ‏مي کنيم.‏
‎‎دانشجويان چه واکنشي به اظهارات ايشان داشتند؟‎‎
واکنش دانشجويان را امروز ديديد‎ ‎و فردا هم محکمتر خواهيد ديد.‏‎ ‎ما فردا پلمپ انجمن اسلامي را مي شکنيم.‏
‎‎معاون دانشجويي دانشگاه آن موقع مي دانست که اعتراضاتي از سوي دانشجويان در پيش ‏است؟‎‎
‎ ‎بله ما از همان موقع که ايشان چنين حرفي زدند گفتيم که هفته ديگر تجمع مي گذاريم و ايشان هم آن جواب را داد. ‏دو‎ ‎سال پيش هم همين کار را با ما کردند. 15 نفر را شبانه بازداشت کردند. ما هم هر لحظه ممکن است بازداشت ‏شويم. تنها پوشش ما رسانه ها هستند.‏
‎‎از تحصن امروز بگوييد. در اصل سازمان دهنده اعتراضات چه جرياني بود؟‏‎‎
البته اين انجمن از نظر دانشگاه، غير قانوني است.‏‎ ‎انجمن اسلامي منتخب دانشجويان.‏
‎‎و اعتراض شما به دليل اظهارات معاون دانشجويي دانشگاه در خصوص غير قانوني بودن فعاليتهاي ‏طيف علامه دفتر تحکيم است؟‎‎
بحث ما فقط اظهارات معاون دانشجويي نيست. ما پنج حکم تعليق داريم.دفترمان پلمپ شده است. و مهمتر، پلي ‏تکنيکي ها در بازداشتند. عباس حکيم زاده از شوراي مرکزي تحکيم در زندان است. اعتراض ما طبيعي است. ‏وقتي سه ماه به شما حمله کنند و شما سکوت کنيد، مجبوريد چنين واکنشي داشته باشيد. وقتي آنها تلاش مي کنند ‏حذفتان کنند، طبيعي است چنين واکنشي داشته باشيد. سه نفر از ما اعتصاب غذا کرده اند.‏‎ ‎همينجا اعلام مي کنم ‏اگر ما را بگيرند، توي زندان هم اعتصاب غذا را ادامه خواهيم داد.‏
‎‎اعتراضات شما به چه شکلي خواهد بود؟‎ ‎
تحصن،‎ ‎اعتصاب غذا، راهپيمايي در داخل دانشگاه ،شعار در مورد مسئولين دانشگاه و ...فردا اعتصاب غذاي ‏سراسري داريم و همه دانشجويان سيني هايشان را بيرون مي چينند. همچنين مي رويم به سمت سر در و قفل ‏انجمن را در هم مي شکنيم. ‏
‎‎تحصن امروز حاشيه خاصي هم داشت؟‏‎‎
تمامش تقريبا حاشيه بود. بسيج ساعت 9 صبح بيانيه داد. معلوم بود از قبل برنامه ريزي کرده اند. توي بيانيه نوشته ‏بودند: اين موجي است که به 22 خرداد گره مي خورد. نوشتند که اين حرکات مظلوم نمايي سياسي است و شخص ‏احمدي نژاد را هدف گرفته است؛ نوشتند که درک سياسي مردم بالا رفته ومردم ديگر گول انجمن اسلامي را نمي ‏خورند ... و از ما دعوت کردند که به ميزباني آنها با نماينده دانشگاه مناظره کنيم و نتيجه را در اختيار دانشجويان ‏قرار دهيم. انجمن هم جوابيه اي داد که ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان. البته مناظره را قبول کرديم ولي به ‏شرط اينکه در آمفي تئاتردانشگاه و در حضور همه دانشجويان باشد. در ضمن ما با نماينده دانشگاه مذاکره نمي ‏کنيم. ما با شخص رييس دانشگاه مناظره مي کنيم .البته آنها به ما مي گويند در آمفي تئاتر شما هوچي گري مي ‏کنيد! مي گويند مناظره کنيم فيلم بگيريم و فيلمش را در آمفي تئاتر پخش کنيم که ما قبول نکرديم. ما مي گوييم بايد ‏علني باشد.‏‎ ‎
‎‎اگر بخواهيد به طور مختصر بخواهيد نحوه اعتراض دانشجويان را در روز اول براي ما تشريح کنيد ‏چه مي گوييد؟‎‎
يک اعتراض آرام ومنطقي که يک اخطار به دانشگاه بود. اگر خواسته هاي ما را عملي نکنند روزهاي بعد شدت ‏بيشتري خواهد يافت.‏
‎‎روزهاي بعد؟‎‎
‎...‎ما تا خواسته هايمان را عملي نکنند،اعتراض مي کنيم.‏
‎‎خواسته هاي شما مشخصا چيست؟‎‎
‎ ‎استعفاي دکتر اميني معاونت فرهنگي، لغو احکام انضباطي، لغو پلمپ انجمن اسلامي، توبيخ رييس حراست ‏دانشگاه و دادن تعهد رييس دانشگاه مبني بر عدم دخالت رييس حراست در امور فرهنگي و دانشجويي، لغو تعليق ‏شوراي صنفي دانشگاه، جلسه پرسش و پاسخ در آمفي تئاتر با حضور رييس دانشگاه.‏
‎‎نگران نيستيد که در صورت ادامه اعتراضات نيروهاي امنيتي پايشان به دانشگاه باز شود؟‎‎
آدم ها وقتي فشار رويشان زياد باشد، ديگر از اين چيزها نمي ترسند.‏
‎‎امروز هيچ برخوردي با دانشجويان معترض نشد؟‎‎
نه ولي تا دلتان بخواهد از جانب دانشجويان وابسته به اطلاعات تهديد شديم. ‏‎ ‎قطعا اگر آنها به ما حمله کنند بي ‏ظرفيتي خودشان را نشان مي دهند و اينکه تحمل انتقاد را ندارند.‏
‎‎انتقاد يا اعتراض؟‎‎
هر دو. مگر توي کشورهاي آزاد دنيا با اعتراض چه جور برخورد مي کنند. يگان ويژه را بايد براي اراذل و ‏اوباش آورد، نه برخورد با مشتي دانشجوي تحصيل کرده. سلاح ما زبان ماست.ما حرف مي زنيم،حتي اگر با ما ‏برخورد کنند.‏ ‎ ‎
‎‎در طي روزهاي آينده در انتظار چه تحولاتي هستيد؟‎‎
تحولات ناخوشايند!‏
‎ ‎چرا ناخوشايند؟‎‎
يا بازداشت مي شويم يا درگير. البته 10 درصد هم احتمال دارد دانشگاه با ما کنار بيايد. اما سياست وزارت علوم و ‏دولت، برخورد با ماست.‏‎ ‎در هر حال هرکاري با ما بکنند براي خودشان هزينه بر است.‏
‎‎يعني اميدتان فقط 10 درصد است؟‎‎
بله! آقاي احمدي نژاد مي خواهد در اين ماه هاي آخر کلک طيف علامه را بکند، ولي ما مقاومت مي کنيم.‏‎ ‎‎‎سابقه اعتراض‎‎‏ ‏
تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي بابل در حالي برگزار مي شودکه هفته گذشته انجمن اسلامي اين دانشگاه در ‏اعتراض به فضاي حاکم بر دانشگاه ها و همچنين اعلام سياست هاي جديد وزارت علوم در قبال دانشگاه ها در ‏دوران پيش از انتخابات، با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به سياست هاي جديد وزارت علوم در دانشگاه ها ‏اعلام کرده بود که از روز شنبه ‏‎22 ‎‏ فروردين ماه جاري اقدام به برگزاري يک تحصن اعتراضي در صحن ‏دانشگاه خواهد کرد‎. ‎
معاون فرهنگي اين دانشگاه نيز در واکنش به بيانيه انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه صنعتي بابل هشدار ‏داده بود با دانشجوياني که در اين تحصن شرکت کنند برخورد امنيتي مي شود‏‎.‎
طبق آخرين گزارش هاي منتشر شده از اين تحصن تاکنون هيچ دانشجوئي دستگير نشده و هيچ يک از مسئولان ‏اين دانشگاه نيز در اين خصوص واکنشي نشان نداده است ‏‎.‎اما بسيج دانشجوئي اين دانشگاه با انتشار بيانيه اي در ‏قبال اين تحصن مسالمت آميز واکنش نشان داده است‎.‎
خبر نامه امير کبير در اين مورد نوشته است: همزمان با آغاز تحصن صدها تن از دانشجويان اين دانشگاه و ‏همچنين اعتصاب غذاي سه تن از دانشجويان متحصن، بسيج دانشجويي با صدور بيانيه اي دعوت به مناظره اي ‏بين نماينده دانشگاه و دانشجويان معترض کردند که انجمن اسلامي منتخب دانشجويان طي بيانيه اي با اين پيشنهاد ‏موافقت کرد مشروط بر اينکه دکتر شکري رييس دانشگاه و قرباني رييس حراست دانشگاه در اين جلسه حضور ‏يابند و اين مناظره به صورت علني در سالن آمفي تئاتر دانشگاه در حضور همه دانشجويان برگزار گردد‎.‎
بسيج در انتهاي بيانيه خود در قبال تحصن اعتراضي دانشجويان، برگزاري اين تحصن را "پروژه مظلوم نمايي ‏انتخاباتي خوانده که با شانتاژ جو کاذب و ايجاد جنجال، شخص احمدي نژاد را هدف گرفته است‏‎.‎‏"‏
انجمن اسلامي دانشجويان صنعتي دانشگاه گيلان، از همه انجمن هاي اسلامي خواسته است که سکوت خويش را ‏نسبت به سياست هاي دولت نهم در قبال دانشگاه ها را بشکنند و در اين حرکت اعتراضي در کنار دانشجويان ‏مازندراني قرار بگيرند‎. ‎

No comments:

Post a Comment