Monday, April 13, 2009

ثبت نام برای هدیه نقدی رئیس جمهور در کوی دانشگاه تهران


ثبت نام برای هدیه نقدی رئیس جمهور در کوی دانشگاه تهران
به گزارش قلم نیوز ،شب گذشته ،مسئولین شیفت شب خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در یک اعلام عمومی از دانشجویان دعوت کردند که برای نام نویسی در فرمی که مربوط به هدایای رئیس جمهور است شرکت کنند .به دنبال مراجعه برخی برای ثبت نام مسئولین اعلام کردند آنها به اتاقهای خود مراجعه کرده و در اتاقها از دانشجویان ثبت نام خواهد شد.ثبت نام به این صورت بود که دانشجویان ،نام ،نام خانوادگی ،نام پدر و شماره ملی خود را در فرم مذکور ثبت کردند و البته مسئولین توضیحی در این باره که هدیه به صورت وجه نقد یا کارت اعتباری است و نیز مبلغ آن نداده اند..این اقدام در پی دیدار اخیر رئیس جمهور از کوی دانشگاه تهران و قول اهدای «عیدی»به آنها جنبه عملی به خود گرفته است .

No comments:

Post a Comment