Monday, April 13, 2009

دانشجویان یاسوجی با بشقابهای غذا خیابان را بستند


دانشجویان یاسوجی با بشقابهای غذا خیابان را بستند
سلام : ظهر امروز دانشجویان یاسوجی که خبردار شده بودند رییس دانشگاه همراه جمعی از مدیران قرار است از سلف غذاخوری سرکشی کند، برای اعلام اعتراض صنفی با قرار دادن بشقابهای ناهار خود روی زمین، خیابان ورودی دانشگاه را بستند. به گزارش سلام، عدم برگزاری انتخابات انجمن صنفی، کیفیت پایین غذای سلف، ایجاد جو امنیتی در دانشگاه و نصب دوربین های مخفی در محوطه و کلاسهای دانشگاه از مسایل مورد اعتراض دانشجویان بود.یکی از دانشجویان در این تحصن خطاب به مسوولین حراست گفت: چطور در دانشگاه یاسوج چوپان را با گوسفندش راه می دهند ولی دانشجو با تاکسی اجازه ورود ندارد و حتما باید کارت شناسایی و کارت ماشین تحویل داده شود.دانشجوی دیگری به خبرنگار ما گفت: یکی از مسوولین مذهبی دانشگاه روی کلاس با اشاره به دوربین های نصب شده در محیط آموزشی دانشگاه ادعا کرد: در دانشگاه هیچ نقطه کوری وجود ندارد.وی ادامه داد: حتی در کلاسهای درس هم دوربین های سوزنی نصب شده است و گاها که دانشجویی به حراست برده می شود فیلم و عکس خود را روی پرونده اش مشاهده می کند.برپایه اخبار ارسال شده از دانشجویان ، رییس این دانشگاه که قرار بود هنگام ناهار در سلف غذاخوری سرکشی کند با اطلاع از اعتراض دانشجویان و بدون اینکه اعلام شود حضور خود را لغو کرد.دانشجویان که با بی توجهی مسوولین دانشگاه روبرو شده بودند و گاها می دیدند اساتید با اتومبیل خود با سرعت زیاد از میان جمعیت و روی بشقابهای غذا رد می شدند تا لحظه دریافت خبر تحصن خود را ادامه داده اند.

No comments:

Post a Comment