Sunday, April 12, 2009

هشدار لاریجانی به مذاکرات پشت پرده هسته ای


هشدار لاریجانی به مذاکرات پشت پرده هسته ای
جمهوریت: علی لاریجانی رییس مجلس نسبت به هر نوع مذاکرات هسته ای خارج از مصوبات مجلس هشدار داد و با بیان اینکه مجلس با دقت بر مذاکرات هسته‌ای نظارت می‌کند، گفت: مجلس فقط در چارچوب مصوبات مجلس مذاکرات را مجاز می‌داند. رئیس مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، طی سخنانی این مسئله را بر زبان جاری کرد.این برای اولین بار است که علی لاریجانی پس از کناره گیری از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی و رسیدن به مقام ریاست مجلس درباره مذاکرات پشت پرده هسته ای هشدار می دهد. وی در سخنرانی خود تصریح کرد: حال ١+٥ دیگر هیچ استدلالی برای نفی و انکار فناوری هسته‌ای نخواهد داشت و مذاکرات آتی صرفا باید بر پایه حقوق مصرح در NPT صورت گیرد. وی یادآور شد : یکی از میادین آزمون تغییر ادعایی در سیاست های آمریکا در این قلمرو رخ خواهد داد و تکرار سخنان گذشته اتلاف وقت خواهد بود. مجلس شورای اسلامی با دقت بر مذاکرات آتی نظارت نموده و مذاکراتی را مجاز می‌داند که فقط در چارچوب مصوبات مجلس صورت پذیرد و رژیم های شدیدتر نظارتی در فناوری هسته ای که این روزها در اظهارات برخی طرف‌های ١+٥ مطرح شده است جایگاه حقوق و قانونی ندارد. مجلس شورای اسلامی این پیروزی عظیم را مرهون همت عالی و هدایت های خامنه‌ای در همه دولت‌های گذشته وحال بوده است، قدر می‌داند و پایداری و استقامت احمدی نژاد را در موضوع هسته‌ای ستایش می‌کند.

No comments:

Post a Comment