Monday, April 13, 2009

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید.روز دوشنبه 24 فروردین ماه زندانی ولی الله امیری 23 ساله ،از بند 4 زندان مرکزی اصفهان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل گردید،او در حدود 2 سال است که در این زندان بسر می برد. نامبرده به اتهام قتل دستگیر شده بود.آقای امیری مدتی پیش جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود ولی به دلیل حضور هیئتی بازدید کننده در زندان از اعدام او منصرف شدند و به بند باز گردانده شد.موج اعدامهای گروهی و لاینقطع در زندانهای مختلف برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم به اجرا گذاشته می شوند.سیاست های سرکوب گسترده و اعدام های گروهی و مستمر توسط ولی فقیه مطلقه این رژیم علی خامنه ای تعیین می شود و به دستور و تایید شاهرودی رئیس قوه قضائیه به اجرا گذاشته می شود . احکام ضد بشری اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام کودکان ، اعدام های گروهی و سنگسار، دستگیریهای گسترده وسرکوب فعالین دانشجویی،زنان و کارگران برخلاف قوانین و معاهدات بین المللی است که این رژیم ملزم به اجرای آن است.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانی فوق جهت اجرای احکام ضدبشری اعدام را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پایان دادن به موج اعدامها در ایران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اخذ تصمیمات لازم اجرا است.
24 فرودین 1385 برابر با 13 آپریل 2009
انتقال این زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام به سازمانهای زیر گزارش گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment