Tuesday, April 14, 2009

اولين شتر شبيه‌ سازی شده در امارات عربی متولد شد


ایرنا: اولين شتر شبيه‌سازي شده در مركز تحقيقات پرورش شتر دبي متولد شد.
به گزارش روز سه شنبه مركز تحقيقات پرورش شتر در دبي، اين شتر كه در ساعت ‪ ۴:۳۰‬هشتم آوريل (‪ ۱۹‬فروردين ماه جاري) به دنيا آمد، در سلامت به سر مي برد.
تولد اين بچه شتر كه انجاز نام گرفته است، حاصل پنج سال كار گروهي در مركز تحقيقاتي پرورش شتر دبي و به فرمان شيخ محمد بن راشد آل مكتوم امير دبي بوده است.
اين نخستين شتر شبيه‌سازي شده در جهان مي‌باشد كه گام موثري براي حفظ نسل با ارزش و خاصي از اين گونه جانور و پرورش شترهاي شير ده مي‌باشد.
رياست اين گونه مراكز تحقيقاتي با دانشمندان و پزشكان خارجي از كشورهاي مختلف است.

No comments:

Post a Comment