Sunday, April 12, 2009

اصلاحات عميق با عبدالله نوري -گفت و گو با احمد قابل

اصلاحات عميق با عبدالله نوري
گفت و گو با احمد قابل

roozonline

- دوشنبه 24 فروردین 1388 [2009.04.13]

حسين محمديMohammadi1363@gmail.com
با احمد قابل، در مورد انتخابات رياست جمهوري و به ويژه کانديداتوري عبداله نوري گفت و کرده ايم. وي با ‏اين اشاره که نوري "مثل بعضي آقايان نيست که تعارفي به آقاي خاتمي بکند و بعد وارد صحنه شود و عرصه ‏انتخابات را به هم بزند" مي گويد: "نوري از جنس ديگري است."‏‎ ‎اين مصاحبه در پي مي آيد.‏
‎‎آقاي قابل، چطور شد که شما الان و در حالي که کمتر از دو ماه به انتخابات باقي مانده است، به ‏فکر مطرح کردن مجدد نام آقاي نوري افتاده ايد؟‎ ‎
آقاي نوري پيش از اين اعلام کرده بودند به دليل زمينه راي و محبوبيتي که آقاي خاتمي در بين مردم دارند، ‏وارد انتخابات نخواهند شد. من هم مي دانستم که اين حرف آقاي نوري، حرفي است که پاي آن مي ايستند. ‏ايشان مثل بعضي آقايان نيستند که تعارفي به آقاي خاتمي بکنند و بعد وارد صحنه شوند و عرصه انتخابات را ‏به هم بزنند. به همين دليل دست من بسته بود.‏
‎‎يعين شما پيش از اين هم از حاميان آقاي نوري بوده ايد؟‎ ‎
من آقاي نوري را بر آقاي خاتمي ترجيح مي دادم. قبلا هم در مصاحبه با سايت روز گفته بودم که اگر آقايان ‏خاتمي و موسوي و کروبي در انتخابات حاضر باشند و فردا هم انتخابات باشد، من راي نخواهم داد. ‏
‎‎ولي اين ارزيابي را درباره آقاي نوري نداريد؟‎ ‎
آقاي نوري، همان شرايط متفاوتي است که من دنبالش هستم. شايداگر آقاي نوري سال هاي 68 و 70 بودند، ‏ارزيابي من از ايشان مانند آقاي خاتمي بود. ولي وقتي آقاي نوري وارد عرصه مطبوعات مي شود و روي ‏عقايدش اصرار و ابرام دارد و بعد محاکمه مي شود و بعد از آن هم برگزاري جلسات با افردي که حاکميت با ‏آن ها مساله دارد، نشان دهنده شخصيت ايشان است. همين برگزاري جلسات و حضور آقاي نوري در اين ‏جلسات و حضور کساني چون دکتر سروش، دکتر آقاجري و آقاي ملکيان، آقاي کديور و حتي خود من که همه ‏از مغضوبين حاکميت بوديم نشان دهنده نظرات ايشان است. شايد آقاي نوري صحبت نمي کردند، اما حضور ‏موثر آقاي نوري در اين جلسات، صحبت ايشان است. ايشان حضور فعالي داشت اما حرف نمي زد. در حالي ‏که مثلا آقاي موسوي يا آقاي خوئيني واقعا سکوت کرده بودند. در مجموع آقاي نوري را از جنس ديگري مي ‏دانستم و مي دانم. ‏
‎‎چطور شد که مجددا به فکر مطرح کردن آقاي نوري افتاديد؟‎ ‎
بعد از کناره گيري آقاي خاتمي، چند روزي صبر کردم تا ببينم مواضع آقاي موسوي چيست. اما ديدم مواضع ‏آقاي موسوي، همان مواضع سابق است. به همين دليل با آقاي نوري تماس گرفتم. بخصوص آنکه ديدم بسياري ‏از جوانان نسبت به جايگزين آقاي خاتمي، به شدت واکنش منفي نشان دادند. البته جوان ها در اين زمينه تنها ‏نيستند و امثال من هم فکر مي کنيم که بايد اصلاحات عميق تري در جامعه و حکومت شکل بگيرد. ‏
‎‎مراسمي که هفته گذشته در منزل ايشان انجام شد، چگونه شکل گرفت؟‎ ‎
در نيمه شب روزي که مراسم ديد و بازديد نوروزي آقاي نوري بود، تصميم گرفتيم براي روز بعدش برنامه ‏اي بگذاريم. به اين ترتيب با دوستان تماس گرفتيم. به اين ترتيب 50 نفر از دوستان را بدون توجه به گرايش ‏آن ها، دعوت کرديم. خيلي از مدعوين هم از مخالفين حضور آقاي نوري بودند.چون مايل بوديم همه دوستان ‏در حضور آقاي نوري صحبت هاي خود را مطرح کنند. ‏
‎‎يعني هم موافق و هم مخالف در جلسه صحبت کردند؟‏‎ ‎
در اين جلسه ده نفر موافق و ده نفر مخالف صحبت کردند تا آقاي نوري به جمع بندي برسند. به هر حال بعد ‏از اتمام جلسه هم گروه مخالفان و هم گروه موافقان تصور مي کردند که خودشان دلايل قانع کننده تري ارايه ‏کرده اند. ‏
‎‎خود آقاي نوري اظهارنظري يا جمع بندي از اين جلسه نداشتند؟‎ ‎
قصد اوليه ما اين بود که آقاي نوري در جلسه نباشند. مثلا من اگر مي خواستم از آقاي نوري تعريف کنم، نمي ‏خواستم در حضور آقاي نوري اين کار را انجام دهم. اين کار دو ضرر دارد: اول اينکه نکند آقاي نوري غره ‏شوند و دوم اينکه متهم به چاپلوسي نشويم. در طرح اوليه بنا بر اين نبود که آقاي نوري در جلسه باشند. اما از ‏طرف ديگر گفتيم اگر آقاي نوري باشند، بحث جمع بندي به خود ايشان محول شود.‏
‎‎خيلي از اصلاح طلبان از ابتداي ورود آقاي نوري بحث ردصلاحيت ايشان را مطرح کردند. شما ‏در اين باره راه حلي داريد؟‎ ‎
من در جلسه اي که روز پنج شنبه با آقاي نوري داشتيم، گفتم که ما فعلا در اين فاز نيستيم که در صورت ‏حضور ايشان چه بايد کرد. اگر ايشان وارد انتخابات شوند، بايد خيلي سريع گروه مشاوراني تشکيل دهند و ‏راه کارهاي مشخص براي اين مساله پيدا کرد. به نظر من خود اگر ما نتوانيم آقاي نوري را از مانع ‏ردصلاحيت عبور دهيم، نبايد از ايشان حمايت کنيم، اما براي اين مساله راهکارهاي زيادي وجود دارد. ‏
‎‎مثلا چه راهکارهايي؟‎‎
ما که نبايد ازهمين الان دست خودمان را براي طرف مقابل باز کنيم. ما بايد از پيش برنامه داشته باشيم، اما ‏نبايد از پيش اعلام کنيم. در اين صورت همه راه ها بسته مي شود. ‏
‎‎بحث ديگر، بحث محدوديت زماني است. کانديدايي که وارد انتخابات مي شود، دنبال پيروزي است. ‏اين فاصله زماني کوتاه تا انتخابات، شما را نگران نمي کند؟‏‎ ‎
زماني ما در شرايط اختياري زندگي مي کنيم و برآورد جامعه از شرايط ما و خودش اين است که در حالت ‏اختياري هستيم. دراين صورت بايد از مدت ها قبل برنامه ريزي کرد. اما مردم مي دانند که ما در شرايط ‏اضطراري هستيم. به اين ترتيب، خود مردم هم به ما کمک مي کنند. اگر آقاي نوري آخر فروردين ماه اعلام ‏حضور کند، از خيلي از افرادي که از مدت ها قبل شروع به کار کرده اند، عقب خواهيم بود. اما اگر آقاي ‏نوري وارد صحنه شوند، دوست و رقيب احساس شگفتي خواهند کرد.‏
‎‎يعني واقعا فکر مي کنيد حضور آقاي نوري، باعث ايجاد موج خواهد شد؟‎ ‎
هنوز که آقاي نوري وارد صحنه نشده، اين همه حرف و حديث پيرامون حضور ايشان وجود داشته است. ‏آمدن آقاي نوري ـ در صورت حضور ايشان ـ متفاوت خواهد بود. اگر حرف ما مقبول ايشان باشد و وارد ‏صحنه شوند، اتفاقي مي افتد که اکثر کمبودها را جبران مي کند و همين کافي است.‏

No comments:

Post a Comment