Wednesday, April 1, 2009

ژنرال پترائوس: رژيم تهران يک تهديد استژنرال ديويد پترائوس فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا در منطقه (سنتكام) طى گفتگويى با تلويزيون فاكس نيوز در پاسخ به سئوال مجری برنامه در باره دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، رژيم تهران را یک تهديد دانست و گفت اينكه آيا رژیم تهران يک تهديد در منطقه بشمار می رود، قطعا اينطور است. آنها نيروهاى افراطى را كه به طور نيابتى عمل مى كنند در لبنان، نوار غزه و در عراق پشتيبانى و مسلح كرده اند.
از سوی دیگر ملک عبدالله، پادشاه اردن نيز در نشست دوحه قطر گفت رژیم تهران با حمایت از گروههای افراطی در منطقه بحران و ناامنى ايجاد مى ‌کند.

No comments:

Post a Comment