Tuesday, April 14, 2009

افزایش فشار بر دکتر حسام فیروزی در زندان


افزایش فشار بر دکتر حسام فیروزی در زندان
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : دکتر حسام فیروزی در زندان اوین تحت فشار و بازجویی‌های هر روزه قرار دارد.دکتر حسام فیروزی که از اسفندماه سال گذشته برای طی محکومیت 15 ماهه‌ی خود در زندان اوین قرار دارد، از طرف مسئولین و حفاظت زندان تحت فشار و بازجویی‌های مستمر و هر روزه قرار دارد.وی که هم‌اکنون از بدو ورود به زندان از دیدار با خانواده و ملاقات با آن‌ها محروم بوده است، از طرف مسئولین زندان به دلائل واهی تحت فشار قرار دارد. یکی از این مسائل درگذشت امیدرضا میرصیافی بود که این پزشک و فعال حقوق‌بشر به عنوان پزشک شاهد بر بالین او گزارشی را ارسال کرده بود.گفتنی است در حال که دکتر حسام فیروزی شرایط لازم را برای استفاده از حق مرخصی دارد، مسئولین زندان از دادن مرخصی به وی خودداری می‌کنند.

No comments:

Post a Comment