Sunday, April 12, 2009

بسیج به دانشجویان معترض حمله کرد/نیروی انتظامی وارد دانشگاه بابل شد


بسیج به دانشجویان معترض حمله کرد/نیروی انتظامی وارد دانشگاه بابل شد
آزادنا، شنبه 24 فروردين، 11 آوريل: همانطور که در اخبار قبلی درج شد، دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل ، دکتر شکری رییس دانشگاه و حجت الاسلام حسینی نماینده رهبری در دانشگاه را هنگام خروج از نمازخانه محاصره کردند.رییس دانشگاه که با بی اعتنایی می خواست از جمع دانشجویان عبور کند با شعاررییس مزدور نمی خواهیم حراست زور نمی خواهیم مواجه شد.نماینده نهاد دست به تهدید دانشجویان زد و گفت ما با دانشجویانی که کلاس های درس را تعطیل کردند در کمیته انضباطی برخورد می کنیم.ولی دانشجویان معترض اجازه ندادند که او از جمعشان خارج شود وبا شعار (نصرو من ا... و فتح قریب چیزی نمانده به طلوع سپید) حلقه محاصره را تنگ تر کردند.چند تن از دانشجویان بسیجی به سمت محسن برزگر (یکی از دانشجویانی که از دیروز در اعتصاب غذاست) حمله کردند که با واکنش دانشجویان متحصن روبه رو شد.سپس مسئول نهاد رهبری دانشجویان بسیجی را از منطقه دور کرد و به آنها گفت با انجمنی ها درگیر نشوید.اینها همین را می خواهند.اینها آشوب طلبند.دانشجویان با شعارهای تندی رییس دانشگاه را در حلقه محاصره به دفترش بردند.مسئول دفتر نهاد رهبری دانشجویان بسیجی را جمع کرد و به آنها گفت دانشجویان معترض را با قدرت سرکوب می کنیم.حجت الاسلام والمسلمین حسینی گفت اینها حرمت ها را شکستند و ما با آنها برخورد می کنیم و از دانشجویان بسیجی خواست آرامش خود را حفظ کنند.در همین هنگام یک بنز نیروی انتضامی وارد دانشگاه شد و پس از چند دقیقه توقف در دانشگاه از ترس حمله دانشجویان به کنار سر در دانشگاه رفت.مامورین نیروی انتظامی هم اکنون در سر در دانشگاه هستند.دانشجویان متحصن کلاس های عصر را تعطیل کردند و به خواندن سرود یار دبستانی مشغولند.همچنین دانشجوی دیگری به نام های حمید جهان تیغ نیز دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. هم اکنون 4 دانشجو اعتصاب غذای نامحدود کرده اند.آنها در ساعت 3 عصر جلسه بحث دانشجویی با عنوان حق انتخاب نوع پوشش و برخورد حکومت با آن را برگزار خواهند کرد.

No comments:

Post a Comment