Saturday, April 18, 2009

روزنامه خراسان: زني كه در مشهد به طور غيرقانوني اقدام به سقط جنين مي كرد، طي يك عمليات پليسي توسط كارآگاهان تجسس كلانتري قاسم آباد مشهد دستگير و روانه زندان شد. ماموران كلانتري قاسم آباد مشهد در پي كسب اطلاعاتي از شهروندان مبني بر اين كه زن ميان سالي در مشهد اقدام به سقط جنين غيرقانوني مي كند تحقيقات پليسي خود را با دستورات سرهنگ بهروز رنجبر- فرمانده كلانتري قاسم آباد- آغاز كردند. كارآگاهان تجسس پس از بررسي هاي لازم و غيرمحسوس در شهرك كوشش صحت اطلاعات دريافتي در اين باره را تاييد كردند. آنان سپس با هماهنگي مقام قضايي و با شگردي خاص، اين زن را با عنوان اين كه زني مي خواهد سقط جنين كند به محل قرار كشاندند و در يك عمليات پليسي او را دستگير كردند. بررسي هاي انجام شده توسط پليس بيانگر آن بود كه اين زن از حدود ٥ سال قبل در اين رابطه فعاليت مي كند. متهم اين پرونده با صدور قرار قانوني از سوي مقام قضايي روانه زندان شد تا تحقيقات بيشتري در خصوص جرايم احتمالي ديگر وي انجام شود.

No comments:

Post a Comment