Tuesday, April 7, 2009

عیدی 100 هزارتومانی احمدی نژاد به حاضرین در یک سخنرانی


عیدی 100 هزارتومانی احمدی نژاد به حاضرین در یک سخنرانی
الف : دکتر احمدی نژاد در جریان بازدید نوروزی خود از وزارت امور خارجه، به حاضران در سخنرانی خود نفری یکصدهزارتومان عیدی اهدا کرد.به گزارش الف، در این بازدید که روز سه شنبه یازدهم فروردین ماه در محل ساختمان وزارت امور خارجه انجام گرفت، به هریک از کارکنان و مدیران حاضر در سخنرانی نفری یک برگ ایران چک یکصدهزارتومانی پرداخت شده است.تعداد حاضرین در جریان این بازدید، 120 نفر تخمین زده می شود.در روزهای اخیر میان کارکنان وزارت امور خارجه این موضوع محل بحث است که آیا عیدی ویژه رییس جمهور به همه کارکنان وزارت خارجه از جمله کسانی که در روز یازدهم فروردین ماه در محل ساختمان مرکزی وزارت خارجه حضور نداشته‏اند هم تعلق می‌گیرد یا خیر.پایگاه اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور درباره این بازدید نوروزی گزارش داده است که آقای دکتر احمدی‌نژاد در جریان این بازدید در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت خارجه از تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه وزارت خارجه قدردانی و برای حاضرین درباره موفقیت‌ها و اهداف دولت سخنرانی کرده است.

No comments:

Post a Comment