Wednesday, April 22, 2009

بمب خبری احمدی نژاد برای اهالی شهر کرج

بمب خبری احمدی نژاد برای اهالی شهر کرج
بر اساس برخی شنیده ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قصد دارد تا ظرف چند روز آینده به شهرستان کرج سفر کند.گفتنی است وی قصد دارد در این سفر استان شدن این شهر ستان را به مردم کرج هدیه کرده و بدین وسیله بمب خبری و تبلیغاتی جدیدی را منتشر کند. به گزارش جمهوریت احمدی نژاد در سفر آتی به این شهر خبر استان شدن شهر ستان کرج را اعلام خواهد کرد و این در حالی است که هنوز مجلس شورای اسلامی مصوبه ای مبنی بر استان شدن این شهر ستان را که در همسایگی پایتخت قرار دارد، منتشر نکرده است. به گفته تحلیل گران این تصمیم هم در راستای برنامه تبلیغاتی رئیس جمهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شده است.

No comments:

Post a Comment