Monday, April 13, 2009

نیروی انتظامی ایلام ماشین هایی که عکس موسوی را زده بودند توقیف کرد

نیروی انتظامی ایلام ماشین هایی که عکس موسوی را زده بودند توقیف کرد
سلام: اتومبیل هایی که در ایلام عکس های مهندس موسوی را بر روی خودروی شخصی خود زده بودند توسط نیروز انتظامی توقیف شد.مهندس موسوی که در دومین سفر استانی به ایلام سفر کرده است با استقبال گسترده ای از سوی مردم مواجه شده است.به گزارش خبرنگار اعزامی سلام، مردم و دانشجویان دانشگاه ایلام استقبال پرشوری از وی داشتند .بنا بر این گزارش، نیروی انتظامی اتومبیل هایی که در ایلام عکس های مهندس موسوی را بر روی خودروی شخصی خود زده بودند توقیف کرده و از آنها خواسته است تا عکس های نخست وزیر دوران دفاع مقدس را از ماشین خود بردارند.

No comments:

Post a Comment