Sunday, April 19, 2009

پخش هزار تن سیب زمینی، اینبار در بابل


خبرگزاری حکومتی فارس: براي جلوگيري از فاسد شدن سيب‌زميني در انبارها و استفاده بهينه از محصول كشاورزان با موافقت دولت، اين سيب‌زميني‌ها به‌ صورت رايگان‌ بين مردم شهرستان بابل توزيع مي‌شود.
حسن قرباني رئيس كميته امداد بابل در اين باره گفت: براي جلوگيري از فاسد شدن سيب‌زميني در انبارها و استفاده بهينه از محصول كشاورزان با موافقت دولت كريمه اين سيب‌زميني‌ها به صورت رايگان‌ بين مردم شهرستان بابل توزيع مي‌شود.
وي افزود: از آنجايي كه دولت نتوانست سيب‌زميني خريداري شده را به قيمت خريد به فروش برساند، با گرفتن مجوز از مجلس شوراي اسلامي اين سيب‌زميني‌ها به صورت رايگان در شهرستان‌ها توزيع مي‌شود.
قرباني با اشاره به اينكه اين سيب‌زميني‌ها در تمام شهرهاي مازندران در حال توزيع شدن است، تصريح كرد: علاوه بر كميته امداد امام خميني(ره)، اداره بهزيستي شهرستان بابل نيز در حال توزيع هزار تن سيب زميني رايگان بين شهروندان بابلي است.
وي بيان داشت: سهميه مشخصي براي بخش‌هاي چندگانه بابل در نظر گرفته شده و با اختصاص آن هم اكنون اين سهميه‌ها در سطح روستاهاي بابل نيز در حال توزيع است
قرباني‌ اقدام دولت نهم را در اين مورد بسيار ارزشمند توصيف كرد و بيان داشت: توجه به مردم و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور از شاخصه‌هاي بارز و عدالت‌محوري دولت نهم است.

No comments:

Post a Comment