Saturday, April 18, 2009

کربلای ایرانیان کجاست؟ - زنده یاد امیدرضا میرصیافی


از وبلاگ rooznegaar
امید رضا میرصیافی نوشت
هر سال این صحنه مرور می شود و هر بار با برداشتی تازه . دو سال پیاپی در چنین شبی در میدان محسنی تهران دختران آرایش کرده و پسران طرفدار مد روز در این محل جمع شده و شمعی بر می افروختند . نمی دانم که آیا امسال هم چنین اتفاقی افتاد یا خیر . اتفاقی که سر و صدای زیادی در مطبوعات و محافل ایجاد کرد . همه جای شهر چنین حال و هوایی دارد . همه جا شمع روشن کرده اند . اینها در عزای کدامین مظلوم و غریب هستند ؟ خشم از کدامین ظالم دارند ؟ کربلای ما ایرانیان وطن پرست، گورستان خاوران است . شهیدان کربلای ما، جانباختگان اوین هستند . زینبی که می گویید در شام ( در شب عاشورا ) بر طبل رسوایی خاندان معاویه کوبید، مادران و خواهران داغدار این عزیزان سفر کرده هستند . کودکی که می گویید در صحرای کربلا خونین شد همان فرزندان معصوم یاران کوچ کرده ما هستند . غریبان ما هم باطبی ها و منوچهری ها و گنجی ها هستند . برای غریبان وطنم نه یک شب که هر شب شمعی خواهم افروخت . ظالمان کربلای وطنم را نه یک شب که هر روز و هر شب رسوا خواهم کرد . آری عزیران ! به جای دور نروید . غریبانی که شمع نثارش می کنید همان جوانانی چون شما هستند . امید که دلهایمان با شمع آگاهی و دانایی روشن شود . بیایید در این شب تار شمعی برافروزیم !

No comments:

Post a Comment