Wednesday, April 22, 2009

محوطه اشکانی پا گچی در رامهرمز تخریب شد


فعالان حقوق بشر در ایران
در ادامه اجرای کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زرد در رامهرمز محوطه باستانی پا گچی (طالقانی3) که بر روی خرابه های شهر باستانی رامهرمز قرار دارد بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی تخریب شد.
تخریب این محوطه باستانی مربوط به دوره اشکانی در آغازین روزهای فروردین ماه به منظور احداث کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زرد باعث شد تا بخشی دیگر از مطالعه تاریخ رامهرمز از دست برود.
این محوطه باستانی در پایین دست قلعه دا و دختر در کنار کانال های آبرسانی زیره زرد که کانال های پایین دست سد تنظیمی رامهرمز محسوب می شوند قرار دارد.
خرابه های شهر باستانی رامهرمز که محوطه پاگچی بر روی آن قرار دارد در سال 1310 به ثبت در فهرست آثار ملی رسید که این محوطه به منظور تسهیل در ساخت کانال های زیره زرد توسط بیل های مکانیکی از پی تخریب گشته و در حال حاضر تنها لایه هایی از دیوار خشتی، گچ بری و سفال را می توان در آن مشاهده کرد.
این محوطه باستانی در فاصله یی نزدیک به محوطه باستانی جوبجی و در کرانه شمالی رودخانه اعلا قرار دارد.
این تخریب ها که در ادامه اجرای کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زردانجام گرفته است تاکنون به محوطه های تاریخی – اسلامی زیره زرد،مولوچه،عباس علی،گوراب، غزو، گوش درد ، تل گسر و در نهایت پاگچی آسیب وارد نموده و در ادامه اجرای طرح محوطه هایی دیگر را به کلی نابود خواهد کرد

No comments:

Post a Comment