Wednesday, April 15, 2009

بستن بازوبند در دانشگاه های تربیت معلم و خواجه نصیردر اعتراض به بازداشت دانشجویان


بستن بازوبند در دانشگاه های تربیت معلم و خواجه نصیردر اعتراض به بازداشت دانشجویان
آزادنا: در پی ادامه بازداشت های خودسرانه دانشجویان دانشگاههای پلی تکنیک ، تربیت معلم و زنجان ، جمعی از دانشجویان دانشگاه های ، تهران، تربیت معلم و خواجه نصیر در حرکتی نمادین بازوبندهایی را با عنوان " دانشجویان دربند را آزاد کنید" به بازو بستند.موج فشار بر دانشجویان و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی آنها از روز بزرگداشت مهندس بازرگان در مقابل حسینیه ی ارشاد با بازداشت 4 تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر آغاز شد. در ادامه ،در اوائل اسفند ماه به بهانه ی دفن شهدا در دانشگاه امیرکبیر 5 تن از دانشجویان این دانشگاه در خانه ی خود بازداشت شدند. همین طور دانشگاه های تربیت معلم تهران و زنجان نیز از این موج در امان نماندند.هم اکنون حدود 2 ماه از بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان، مجید ترکاشوند، اسماعیل سلمان پور، نریمان مصطفوی، عباس حکیم زاده، کوروش دانشیار، یاسر ترکمن،مهدی مشایخی و شبنم مددزاده می گذرد. هم چنین علیرضا فیروزی از دانشگاه زنجان نیز در هفته ی گذشته بازداشت گردید.دانشجویان دربند تا کنون اجازه ی ملاقات با وکیل خود را نداشته اند. نهاد های حقوق بشری بین المللی نیز مرتبا نگرانی خود را از وضعیت جسمانی و روحی دانشجویان دربند ابراز کرده اند.در میان این دانشجویان، عباس حکیم زاده از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، تاکنون هیچ تماس با خانواده ی خود نداشته است.

No comments:

Post a Comment