Saturday, April 18, 2009

وضعیت بحرانی متین ارجان در زندان اوین


وضعیت بحرانی متین ارجان در زندان اوین
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : متین ارجان از زندانیان سیاسی در زندان دچار ایست قلبی شد و در وضعیت بحرانی به سر می‌برد.متین ارجان زندانی سیاسی کرد تبعه ترکیه که به اتهام هم‌کاری با حزب کارگران کردستان آن کشور (پ.ک.ک) در زندان اوین به سر می‌برد، پنج‌شنبه شب دچار ایست (سکته)قلبی شد. وی که بر اثر این ایست قلبی قسمت چپ بدن‌اش لمس شده است با عدم رسیده‌گی پزشکی پزشکان زندان اوین روبه‌رو شده است. وی در بهداری زندان اوین تنها یک درمان سرپایی شده و بعد از تزریق چند آمپول به بند 8 زندان اوین بازگردانده شده است.گفتنی است وی درسال 84 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده است. در دوران حضور در بند 209 زندان اوین به شدت مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بود که به خاطر این آزارها صدمات جدی همچون قطع شدن زبان به وی وارد شده است.

No comments:

Post a Comment