Tuesday, April 21, 2009

محموداحمدی : از اين به بعد به كوري چشم دشمنان در تمام اجلاس‌هاي جهاني شركت خواهم كرد


محموداحمدی : از اين به بعد به كوري چشم دشمنان در تمام اجلاس‌هاي جهاني شركت خواهم كرد
جمهوريت : محموداحمدی نژاد گفت: از اين به بعد به كوري چشم دشمنان در تمام اجلاس‌هاي جهاني شركت خواهم كرد.محموداحمدی نژاد در بازگشت از سوئيس در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: اگر آنها كنار بروند ما تمام اجلاس را خودمان برگزار مي‌كنيم، ولي عجيب است اين‌ها كه حاضر نيستند حتي گوشه‌اي از جناياتي كه در حق بشر انجام داده‌ را ‌بشنوند چه طور آمادگي براي محاكمه خواهند داشت. محمود احمدی نژاد گفت: به فضل الهي به زودي سران جنايتكار كشورهاي غربي به خاطر جناياتشان در حق بشريت محاكمه خواهند شد. وي ادامه داد: برگزاركنندگان مراسم فكر همه چيز را كرده بودند و براي تضعيف جمهوري اسلامي هزينه كرده بودند، اما طبق معمول به يك چيز نينديشيدند و آن مكر و تدبير الهي بود كه شامل حال جمهوري اسلامي ايران شد. احمدي‌نژاد افزود: خودمان نيز هيچ آمادگي نداشتيم و تنها به سخنراني مي‌انديشيديم و اينكه اجلاس طبق روال هميشگي خود با يك سري حرف‌هاي بيهوده برخي آقايان دنبال شده بود، ولي خداوند متعال آنها را رسوا كرد و نشان داد كه تنها اقليتي هستند كه تحمل شنيدن صداي مخالف را ندارند و به اين ترتيب خدا نقاب از چهره پليد آنها برداشت. وي اظهار داشت: در حاشيه اين اجلاس يكي از اين آقايان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان از من سوال كرد و من در جواب ايشان گفتم ما در ايران بهترين وضعيت را داريم هر چند براي رسيدن به اوج كرامت انساني و ارزش‌هاي معنوي انسان تلاش مي‌كنيم و پس از آن عملكرد جمهوري اسلامي ايران را در اين زمينه برايشان توضيح دادم كه آنها با چهره‌اي مبهوت به من نگاه مي‌كردند. احمدي‌نژاد تصريح كرد: كشورهاي غربي ديگر حرفي براي گفتن ندارند و تحقق وعده الهي و آن روز روشن بشريت نزديك است و نشانه‌هاي آن را مي‌توان ديد. احمدی نژادگفت: در ژنو خبرنگاري از من پرسيد چرا اين حرفها را مي‌زنيد مردم اروپا از دست شما ناراحتند، به او گفتم بيايد اين حرف شما را امتحان كنيم و اجازه دهيد در اروپا رفراندوم برگزار شود و خواهيد ديد كه بيش از ٧٠ درصد مردم طرفدار ملت ايران هستند؛ چرا كه حرف‌هاي ملت ايران برخاسته از فطرت الهي است. محمود احمدی نژادگفت: ملت‌ها بايد درست، با عزت، با حفظ كرامت و حقوقشان زندگي كنند. بايد بساط كشتار، اشغال، تجاوز و ترور در جهان برچيده شود و اين خواست همه انسان‌هاست. احمدي‌نژاد افزود:‌ به آنها گفتم امروز صد در صد ملت ايران با شما و سياست‌هايتان مخالف هستند و آينده روشن و پرافتخاري در انتظار جامعه بشري است.

No comments:

Post a Comment