Saturday, April 18, 2009

تظاهرات عفو بین الملل در اعتراض به حکم اعدام دل آرا


http://save-delara.blogspot.com/
تظاهرات سازمان عفو بین الملل در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن
زمان: دوشنبه 20 آوریل ساعت 9 صبحسازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای فوری از همه کسانی که در راه دفاع از حقوق بشر دفاع می کنند دعوت کرد تا در تجمع و تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه ساعت نه صبح در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن گرد هم آیند و به حکم اعدام دل آرا دارابی اعتراض کنند.
این تجمع از ساعت 9 صبح در لندن در برابر سفارت جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
ما از همه ایرانیان و مدافعان حقوق بشر می خواهیم که در این تجمع شرکت کرده و علیه حکم اعدام دل آرا دارابی اعتراض کنند.
محل تجمع: شماره شانزده پرینسس گیت، برابر سفارت جمهوری اسلامی

No comments:

Post a Comment