Sunday, April 12, 2009

مصباح‌یزدی: فساد اخلاقی جامعه نگران‌کننده است

مصباح‌یزدی: فساد اخلاقی جامعه نگران‌کننده است
رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: فساد اخلاقی و تربیتی در جامعه نگران کننده است و انحرافات فرهنگی زیادی را در پی داشته است. به گزارش ايلنا، محمد تقي مصباح‌یزدی در دیدار معاون تهذیب و امور فرهنگی حوزه علمیه و هیأت همراه با اشاره به جایگاه و نقش حوزه‌های علوم دینی، گفت: روحانیت باید جایگاه و شأن خود را در نظام اسلامی بشناسد و در جهت تثبیت آن تلاش کند. وي تحصیل و تبلیغ دین را از وظایف حوزویان دانسته و بیان داشت: طلاب باید رفتار و کردار علمای صالح گذشته را مورد توجه قرار داده و آنان را الگوی خود قرار دهند.

No comments:

Post a Comment