Saturday, April 18, 2009

پاسخ يک نماينده به جوانفکر : بچه‌ها هم نیز به خاطر دارند احمدی‌نژاد شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها را داد


پاسخ يک نماينده به جوانفکر : بچه‌ها هم نیز به خاطر دارند احمدی‌نژاد شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها را داد
پارلمان‌نیوز:عضو فراکسیون خط امام مجلس هشتم با یبان اینکه «حتی بچه‌ها نیز به خاطر دارند احمدی‌نژاد شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها را داد»، گفت:«تکذیب این شعار توهین به مردم است.»حمید رضا پشنگ در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام «پارلمان‌نیوز»، در مورد اظهارات اخیر جوانفکر و تکذیب شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم توسط احمدی‌نژاد اظهار داشت:«محوری‌ترین شعار انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات گذشته آوردن شعار نفت بر سر سفره مردم بود که قرار بود درآمد های نفتی تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردم داشته باشد.»وی با بیان اینکه بچه‌ها هم از دوره انتخابات گذشته این شعار را به خاطر دارند، افزود:«بنا به هر دلیلی آقای احمدی‌نژاد نتوانست این شعار را عملیاتی کند، اما تکذیب آن توهین به مردم است.»پشنگ تاکید کرد:«نه تنها پول نفت بر سر سفره مردم نیامد بلکه رکود و تورم، بیکاری و بحث سوخت زندگی را برای مردم سخت‌تر کرد.»عضو فراکسیون خط امام تصریح کرد:«مردم بهترین ناظر و قاضی هستند و مسئولان نمی‌توانند یک روز حرفی را بزنند و بعد آن را تکذیب کنند.»وی افزود:«مشکل مدیران ما این است که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند اما مردم نمی‌دانند در حالیکه افکار عمومی به شدت حساس و پیگیر امور است.»پشنگ در مورد بخش دیگری از اظهارات جوانفکر که گفته بود احمدی‌نژاد حتی یک ریال هم هزینه انتخابات نکرد، گفت:«در هر انتخاباتی کاندیداها هزینه تبلیغات دارند و بدون بودجه مشخص امکان حضور در عرصه رقابت را ندارند.»وی تاکید کرد:«در انتخابات‌ها هزینه انجام می‌شود اما اینکه از چه منبعی صورت می‌گیرد متفاوت است و ما امیدواریم از بیت المال استفاده شخصی نشود.»

No comments:

Post a Comment