Friday, April 10, 2009

دانشجویان مبارز: از هفته آینده اعتصاب و اعتراضخبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل با صدور بیانیه ای با اشاره به فشارهای روز افزون بر دانشجویان دانشگاه های کشور اعلام کرد که از آغاز هفته آینده دست به اعتصاب و اعتراض خواهد زد.
در این بیانیه آمده است: چه گویم که نا گفتنم بهتر است؟! از کجا شروع کنم؟ از کدام درد شکوه کنم؟ به که پناه برم که همه آزادمردان را یا کشته اند یا به زندان انداخته اند و یا با پنجه ظالم قدرت گلوی آنها را می فشارند؟ و اما سوال اینجاست که چه باید کرد؟ ما اعلام می کنیم که دیگر ظلم و جور را نمی پذیریم.
این اعتراضات از ابتدای هفته آینده و با اعتصاب غذای نامحدود تنی چند از دانشجویان در صحن عمومی دانشگاه آغاز خواهد شد و با تجمعات و راه پیمایی ها در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.
دست به دست هم دهیم به مهر … میهن خویش را کنیم آباد

No comments:

Post a Comment