Saturday, April 18, 2009

زندانی محکوم به اعدام در زندان خود را "حلق آویز" کرد


خبرگزاري حکومتی فارس: زندگي يك مرد جوان 29 ساله به نام مسیح كه به اتهام قتل به قصاص محكوم شده بود چند روز قبل از اجراي حكم در زندان به پايان رسيد.
جابري، قاضي واحد اظهار نظر دادسراي امور جنايي تهران گفت قرار بود در طول ماه آينده اين فرد اعدام شود اما به دلايل مختلف خود را در تاريخ 27 اسفند امسال درون زندان به دار آويخت و به اين ترتيب به زندگي خود پايان داد.

No comments:

Post a Comment