Saturday, April 4, 2009

پرونده كانون مدافعان حقوق بشر در دفتر مرتضوی


وكیل كانون مدافعان حقوق بشر از ملاقات شیرین عبادی با دادستان و معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اینده نزدیك خبر داد.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با ایلنا گفت:«پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادسرای انقلاب چندین بار در دادسرا حاضر شده و توضیحات و مدارك لازم را ارائه كردم، اما تاكنون در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.»
وكیل كانون مدافعان حقوق بشر افزود:«در مراجعه قبل از پایان سال به دادسرا‏ قرار شد در اولین فرصت بعد از تعطیلات بنده به همراه خانم شیرین عبادی ملاقاتی با قاضی مرتضوی دادستان تهران و قاضی حداد معاون امنیت دادستان انجام دهیم تا خود خانم عبادی نیز توضیحات لازم را اریه كنند. »
علیزاده طباطبایی همچنین در مورد پلمپ دفتر نیز اظهار داشت:«بعد از پلمپ دفتر طی رایزنی با بازپرس پرونده قرار شد تنها وسایل دفتر را خارج كنیم كه پس از این كار دفتر مجددا پلمپ شد و همچنان نیز پلمپ است.»
دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در اول دی ماه 87 توسط نیروهای انتظامی پلمپ شد.

No comments:

Post a Comment