Tuesday, April 21, 2009

سوء استفاده از كودكان كار در خريد و فروش مواد مخدر افزایش یافته است


سوء استفاده از كودكان كار در خريد و فروش مواد مخدر افزایش یافته است
ایلنا: رييس شبكه همياري كودكان كار ايران نسبت به سوء‌استفاده برخي از افراد از كودكان كار و خيابان در زمينه خريد و فروش مواد مخدر در كشور هشدار داد. فاطمه قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا" افزود: كشيده شدن كودكان كار و خايابان به سمت سوء‌استفاده‌هاي اين چنيني مساله تازه‌اي نيست اما تاکنون راه حل مناسبی برای برخورد و کنترل این پدیده اتخاذ نشده است. وي ادامه داد: هنگامي كه محيط خيابان ناامن است احتمال كشيده شدن اين كودكان به آسيب‌هايي كه در كمين آنها وجود دارد زياد مي‌شود. به خصوص كودكاني كه در خانواده‌هاي سابقه‌دار در خريد و فروش مواد مخدر و درگيري‌هاي از اين دست زندگي مي‌كنند. رييس شبكه همياري كودكان كار ايران، تاكيد كرد: قانون حمايت از كودكان بايد در برابر آزاري كه به آنها وارد مي‌شود با بزرگسالان آنها برخورد كرده و آنان را مسوول بداند اما متاسفانه كودكان تا به سن بلوغ مي‌رسند و مورد سوء‌استفاده قرار مي‌گيرند مجرم شناخته شده و به جای متخلفان اصلی با آنها برخورد قانوني مي‌شود. وي در مورد تعداد كودكاني كه مورد سوء‌استفاده از سوداگران قرار مي‌گيرند و در مراكز مراقبت از كودكان كار و خيابان نگهداري‌ مي‌شوند,‌گفت: ‌به دليل تعداد مراكز محدود در تهران كه حدود شش مركز است به درستي نمي‌توان تمام كودكان را تحت پوشش قرار داد به همين دليل درصد كمي به این مراکز مراجعه مي‌كنند. قاسم‌زاده با اشاره به كنترل رفتارهاي پرخطر اين كودكان از طريق آموزش به آنها در این مراکز, افزود: حتي در برخي از شهرستان‌هاي اطراف تهران مانند كرج و شهر ري با وجود بالا بودن آسيب‌ها و خطرات احتمالي، حتی یک مركز حمايت از كودكان كار و خيابان نیز وجود ندارد. رييس شبكه همياري كودكان كار ايران تصريح كرد: هم‌اكنون حدود 400 كودك کار و خیابان به تناسب، تحت پوشش آموزش در اين مراكز قرار گرفته‌اند. وي گفت: حدود چهار هزار كودك كار و خيابان در تهران، كرج و شهر ري شناسايي شده و اين در حالي است كه نوسانات فصلي بر تعداد كودكان اثر مي‌گذارد و بنابراین در برخی از فصل ها به مراتب تعداد آنها افزایش می یابد.

No comments:

Post a Comment