Thursday, April 23, 2009

دسترسی به سایت فیس بوک از ایران ممنوع خواهد شد


بر اساس قوانین جدید فیس بوک، دسترسی به این سایت از ایران ممنوع خواهد شد.
به گزارش فردا، سایت فیس بوک در حال تغییر قوانین مدیریتی و شرایط استفاده از آن می باشد.
این قوانین جدید، هم اکنون به رای کاربران فیس بوک گذاشته است.
بنابراین قوانین، بدلیل اینکه جمهوری اسلامی در لیست تحریم آمریکا قرار دارد، دسترسی به آن از آی پی های ایرانی ممنوع خواهد شد.

No comments:

Post a Comment