Wednesday, April 8, 2009

حمله حاميان احمدي نژاد به موسوي

حمله حاميان احمدي نژاد به موسوي
واکنش هماهنگ کيهان، ايران، رسالت و فارس ‏ - پنجشنبه 20 فروردین 1388 [2009.04.09]
شروين اميدوار
در پي اولين کنفرانس خبري ميرحسين موسوي، حاميان احمدي نژاد تخريب رسانه اي وي را آغاز کردند. ‏راستگرايان حامي احمدي نژاد از جمله به اظهارات ميرحسين موسوي در مورد جمع آوري گشت هاي ارشاد و ‏موافقت او با تاسيس تلويزيون هاي خصوصي به شدت حمله کردند.‏
محمدکاظم انبارلويي دبير سياسي موتلفه اسلامي طي سرمقاله اي در روزنامه رسالت ادعا کرد که طرح امنيت ‏اجتماعي و برخورد با بدحجابي را "مهمترين مطالبه مردم از نظام" است، و افزود که موضع ميرحسين موسوي ‏در مورد گشت هاي ارشاد "دلسوزان نظام، خانواده‌هاي شهدا و كساني كه دغدغه حفظ ارزشها را دارند" را شاد ‏نمي کند. دبير سياسي موتلفه اسلامي همچنين نوشت که دستور برخورد نيروي انتظامي با بدحجابان و کساني که ‏‏"امنيت اخلاقي را تهديد مي کنند" از سوي رهبر جمهوري اسلامي صادر شده است.‏
سرمقاله نويس رسالت در عين حال با اشاره به تعيين فرماندهان نيروهاي مسلح و از جمله نيروي انتظامي از ‏سوي رهبر جمهوري اسلامي، از ميرحسين موسوي پرسيد "آيا رئيس جمهور مي‌تواند فرمان فرمانده كل قوا مبني ‏برحفظ حقوق عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه و صيانت از امنيت اخلاقي و اجتماعي را نقض كند و دستور ‏دهد گشت‌هاي ارشاد را جمع كنيد چون «من» با طرح امنيت اجتماعي مخالفم."‏
جواد آرين منش از نمايندگان حامي احمدي نژاد در مجلس نيز از مخالفت صد در صدي حاميان دولت احمدي نژاد ‏و جناح راست با برچيده شدن گشت هاي ارشاد خبر داد، و به خبرنگاران گفت "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ‏ممکن است نقاط ضعف و کاستي‌هايي داشته باشد، اما ما مخالف صددرصد جمع کردن گشت‌هاي ارشاد و اين ‏طرح هستيم."‏
حمله حاميان احمدي نژاد به مخالفت ميرحسين موسوي با گشت هاي ارشاد که مامور برخورد و دستگيري زنان و ‏دختران به اتهام بدحجابي هستند در حالي صورت مي گيرد که در طي اجراي اين طرح از سوي فرمانده نيروي ‏انتظامي که باجناق احمدي نژاد نيز هست در 3 سال اخير هزاران زن و مرد جوان به اتهام بدحجابي بازداشت و ‏حتي تعدادي از دستگير شدگان به اتهام"فساد في الارض" اعدام شده اند.‏
‎‎حملات کيهان، ايران، فارس، رسالت و حسينيان‎‎
روزنامه کيهان نيز يک روز پس از کنفرانس خبري ميرحسين موسوي با اشاره به اينکه موسوي گفته است‏‎ ‎‏"در ‏جاهايي آنچنان غرب ستيزي بالا مي گيرد که پس از آن به سمت فرستادن نامه ها و پيام ها پيش مي رود" ادعا ‏کرد که ميرحسين توصيح نداده که‎ ‎‏"آيا مخالفت هاي قاطع با اسرائيل به معناي «افراط در غرب ستيزي » محسوب ‏مي شود؟!"‏
اين روزنامه که تحت نظر تيمي از حاميان احمدي نژاد اداره مي شود همچنين از موسوي به دليل اعلام اينکه به ‏آزادي تلويزيون خصوصي در ايران اعتقاد دارد، به شدت انتقاد کرد، و ضمن متهم کردن آخرين نخست وزير ‏ايران، که خود در تدوين قانون اساسي نقش داشته، به مخالفت با قانون اساسي، نوشت‎ ‎‏"بحث تلويزيون خصوصي ‏خلاف قانون اساسي است و اصلاح آن هم در حوزه اختيارات رئيس جمهور نيست."‏
بخشي ديگر از حملات رسانه اي چند روز اخير به ميرحسين موسوي به حمايت و ارتباط وي با اصلاح طلبان ‏مربوط مي شود.‏‎ ‎
روزنامه ايران ارگان رسمي دولت احمدي نژاد در فرداي کنفرانس خبري ميرحسين موسوي در سرمقاله اي از‏‎ ‎‏"مجتبي زارعي، مشاور فرهنگي احمدي نژاد"‏‎ ‎ادعا کرد که برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در خفا ‏با احزاب اصلاح طلب متحد شده اند اما از علني کردن آن پرهيز دارند.‏
در واکنشي ديگر، روح الله حسينيان از حاميان احمدي نژاد نيز روز گذشته گفت همين که ميرحسين موسوي گفته ‏است که به مشاورت خاتمي در دوره رياست جمهوري او افتخار مي کند، براي وي کافي است تا وي را متحد ‏اصلاح طلبان بداند.‏
خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران، و روزنامه رسالت نيز طي دو روز گذشته اخبار مختلفي در مورد ‏جلسه ميرحسين موسوي با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب منتشر کردند.‏
در همين خصوص روزنامه رسالت از مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان‏‎ ‎‏"افراطيون دوم خرداد" نامبرد، و در ‏يادداشتي با عنوان "ديدار سوال برانگيز ميرحسين موسوي و سازمان مجاهدين" ادعا کرد که‎ ‎‏"برخي اخبار و ‏اطلاعات حكايت از آن دارد كه ميرحسين موسوي علي‌رغم تظاهر به مرزبندي با طيف‌هاي تندرو جبهه ‏اصلاحات، در حال نزديك شدن به برخي از آن‌ها از جمله سازمان مجاهدين است."‏
رسانه هاي حامي محمود احمدي نژاد همچنين با انتشار مطالب مختلفي در دو روز گذشته اظهارات موسوي در ‏مورد سياست خارجي، دوران نخست وزيري او و برنامه هاي اقتصادي وي براي آينده را مورد حمله قرار دادند.‏
‎‎واکنش هاي نطق قنبري‏‎‎
به رغم حملات گسترده رسانه هاي راستگرا و حاميان احمدي نژاد به ميرحسين موسوي روز گذشته يک نماينده ‏اصلاح طلب مجلس از نگراني شديد راستگرايان در مورد انتخابات آينده رياست جمهوري خبر داد، و افزود "با ‏توجه به اينکه احمدي نژاد انديشه قابل عرضه‌اي ندارد که از طريق آن راي بگيرد به شيوه‌هاي ديگر مانند خريد ‏راي و شيوه انحرافي رو آورده است." داريوش قنبري با تاييد انتقادات ميرحسين موسوي از عملکرد ضعيف دولت ‏احمدي نژاد گفت "اين انتقادات به دولت وارد است و جزء دغدغه‌هاي عمومي اصلاح طلبان است."‏
وي درباره پخش سيب زميني مجاني ميان مردم برخي مناطق کشور و توزيع پول در ميان مردم به عنوان هديه ‏احمدي نژاد، گفت "اين اقدامات همه در راستاي انتخابات ‌است، استراتژي دولت نهم دادن پول واخذ راي است."‏
قنبري همچنين تاکيد کرد که "توزيع پول براي خريد آرا در انتخابات رياست جمهوري از سوي دولت احمدي نژاد ‏براي اولين بار رخ نمي دهد، بلکه رييس اين دولت در انتخابات گذشته درآمد شهرداري را هزينه انتخابات کرد." ‏وي همچنين گفت "بايد مسولين نظام جلوي او را بگيرند."‏
اين نماينده تلاش دولت نهم براي خريد راي را پس از آن فاش مي کند که ميرحسين موسوي در کنفرانس خبري ‏خود به ترفند انتخاباتي احمدي نژاد نيز اشاره کرد و گفت که براي به دست آوردن راي سر چهار راه به کسي آش ‏نمي دهد و سيب زميني رايگان نيز توزيع نخواهد کرد. موسوي تاکيد کرده که دولت احمدي نژاد با توزيع سيب ‏زميني رايگان در آستانه انتخابات "مردم ايران را تحقير مي کند."‏
حاميان احمدي نژاد اگرچه نتوانستند به اين سخن ميرحسين موسي حمله کنند، اما روز گذشته پس از انتشار سخنان ‏داريوش قنبري در مورد استراتژي احمدي نژاد براي توزيع پول و سيب زميني براي خريد راي، خواستار محاکمه ‏و اخراج وي از مجلس شدند.‏
در همين ارتباط، سايت رجانيوز به نقل از حميد رضا ترقي، معاون حزب موتلفه اسلامي توزيع پول از سوي ‏دولت نهم را پاسخ به نامه هاي مردم عنوان کرد، و نوشت "قنبري به همه مردم از جمله مردم استان خود توهين ‏کرده که در سفرهاي استاني نامه هاي زيادي را براي حل مشکلات خود به رييس جمهور ارائه داده بودند." اين ‏سايت نزديک به سخنگوي دولت همچنين از قول چندتن از حمايان سياسي احمدي نژاد خواستار برخورد قضايي با ‏نماينده ايلام شده است.‏

No comments:

Post a Comment