Sunday, March 22, 2009

اظهارات شدیداللحن وزیر خارجه مصر علیه رژیم تهرانوزیر خارجه مصر در اظهاراتی شدیداللحن علیه جمهوری اسلامی گفت رژیم تهران ظرف ماههای گذشته اقدامات زیادی علیه مصر انجام داد ولی در تمامی این تلاش‌ها شکست خورد.
به گزارش شبکه پرس.تی.وی؛ احمد ابوالغیظ که در بحرین بسر می‌برد گفت رژیم تهران ظرف این مدت از طریق حملات رسانه‌ای فشرده و انتقادات گسترده از موضعگیری‌های رسمی مصر سعی داشت تا قاهره را بی اعتبار سازد ولی در این زمینه شکست خورد.
وزیر خارجه مصر گفت رژیم تهران ظرف مدت اخیر در امور بسیاری مصر را تحریک کرد و از جمله ‌آنها اینکه هیئت دیپلماتیک مصری که در زمان جنگ غزه در تهران بسر می‌ بردند محاصره شدند و حتی نتوانستند ساختمان نمایندگی مصر در تهران را ترک کنند و برای چند هفته در این ساختمان مانند زندانی‌ ها بودند.

No comments:

Post a Comment