Sunday, March 22, 2009

ایجاد 1500 بیلبورد بر ضد ایران در فسلطین
ایجاد 1500 بیلبورد بر ضد ایران در فسلطین
سایت خبری ایران: رانندگان و رهگذران پیاده در هنگام عبور از کمپ آوارگان

Qalandiya

و رامل الله با بیلبوردی بزرگ که بر روی ان نوشته شده"به دخالت ایران در تصمیم مستقل فسلطینیان نه بگویید" مواجه می شوند.به

گزارش سرویس بین الملل

سایت خبری ایران(INA)

به نقل از آژانس خبری مان، این شعار اهانت امیز به صورت های مختلف بر روی 1500 بیلبورد، پرچم و پوستر در سرتاسر خیابان به سوی رامل الله ایجاد شده است.همچنین، ساکنان شهر

Bethlehem

گزارش داده اند که چنین پوسترهایی هم در انجا دیده شده است.این پرچم ها و بیلبوردها توسط شاخه ی جوانان گروه فتح در فلسطین نصب شده است. این سایت خبری در انتها نوشته است: اعضای این تشکیلات در حال حاضر برای پاسخ به اقدامشان در دسترس نمی باشند.

No comments:

Post a Comment