Sunday, March 29, 2009

رشوه 10 میلیون دلاری رژیم برای اخراج سفیر اسراییلآینده نیوز: روزنامه اسراییلی هاآرتص نوشت اخراج سفير اسراييل از موریتانی ناشی از پرداخت رشوه 10 ميليون دلاری جمهوری اسلامی به این کشور بوده است.
این روزنامه نوشت: تنها چند هفته پس از اخراج سفير اسراييل از موريتاني كه با تشويقهاي رژیم تهران صورت گرفت، این رژیم در تلاش است تا كنترل بيمارستاني در پايتخت موريتاني را براي تحقيقات در مورد سرطان و درمان آن در دست بگيرد، بيمارستاني كه نماد روابط ميان اورشليم و نوئاكخوت (پایتخت موریتانی) بوده است.
منوچهر متكي وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته در حالي به موريتاني سفر كرد كه اين اولين مورد سفر يك مقام رژیم تهران به اين كشور از سال 1982 تا كنون بود. اگرچه اين ديدار تنها 6 ساعت به طول انجاميد اما دربردارنده بازديدي از بيمارستاني بود كه در ميان مردم محلي به بيمارستان اسراييلي مشهور است.
كار احداث اين بيمارستان از زمان تيره شدن روابط اسراييل و موريتاني در اين ماه متوقف شده است. گزارشاتي وجود دارد كه نشان مي دهد رژیم تهران براي اخراج سفير اسراييل از اين كشور 10 ميليون دلار را به موريتاني پرداخت كرده است.
متكي در جريان بازديد از اين بيمارستان وعده داد كه جمهوری اسلامی براي تكميل ساخت اين بيمارستان جايگزين اسراييل مي شود. متكي همچنين از اقدامات دولت موريتاني در تعليق روابط با اسراييل استقبال كرده و گفت: "دشمنان ما در خاورميانه به پايان راه رسيده اند."

No comments:

Post a Comment